Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstelektor i legemiddelkjemi

Søknadsfrist: 09.10.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

En fast stilling (100%) som førstelektor er ledig ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmasøytisk kjemi.

Tiltredelse snarest mulig innen 01.03.2023.

Brenner du for undervisning? Høres det givende ut å undervise og veilede engasjerte studenter? Som lektor ved Farmasøytisk institutt får du undervise og utvikle våre farmasiemner, og spesielt våre laboratoriekurs i farmasøytisk kjemi, organisk kjemi og legemiddelkjemi. Vil du undervise og utvikle undervisning på et høyt faglig nivå så er denne stillingen rett valg for deg!

Undervisningen ved Farmasøytisk institutt er knyttet til profesjonsstudiet master i farmasi og ph.d.-utdanningen vår. Utdanningen tar sikte på å forberede til yrker med varierte oppgaver innen helsevesen, farmasøytisk industri, offentlig forvaltning innen legemiddelområdet, undervisning og forskning. Seksjon for farmasøytisk kjemi består av fagområdene legemiddelkjemi, legemiddelanalyse og farmakognosi. Den utlyste stillingen er primært knyttet til fagområdet legemiddelkjemi. Den som ansettes får ansvar for å undervise, utvikle og drifte laboratoriekurs.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og sin faglige kompetanse kan den som blir ansatt også bidra til undervisnings- og andre arbeidsoppgaver innenfor seksjonen og instituttet.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen legemiddelkjemi eller organisk kjemi.
 • I tillegg kreves mastergrad i farmasi, eller mastergrad/sivilingeniør i organisk kjemi, eller tilsvarende utenlandsk utdanning. Det er en fordel med mastergrad i farmasi.
 • Den som ansettes må ha pedagogisk basiskompetanse, og søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år. Nærmere retningslinjer er nedfelt her.
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så det forventes at den som ansettes behersker flytende norsk (eller skandinavisk) ved tiltredelse.
 • Det kreves gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Søkerne vil bli særlig vurdert ut ifra dokumentert undervisningserfaring, pedagogiske og faglige kvalifikasjoner, administrativ kompetanse og personlig egnethet.

I rangeringen vil også følgende vektlegges:

 • Erfaring med undervisning knyttet til laboratoriekurs i generell kjemi/farmasøytisk kjemi, organisk kjemi og/eller legemiddelkjemi. Kvalifikasjoner innenfor nevnte undervisning vil være en stor fordel.
 • Erfaring med kollokvieundervisning i generell/farmasøytisk kjemi, organisk kjemi og legemiddelkjemi.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • Erfaring med veiledning av studenter på laboratoriekurs.
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkernes faglige og personlige forutsetninger for å fylle stillingen.

Det vil bli benyttet intervju i ansettelsesprosessen, og søkerne vil kunne pålegges å holde prøveforelesning.

Det forutsettes at den som ansettes har sin daglige arbeidsplass ved Farmasøytisk institutt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 563 500 til kr. 714 100 avhengig av kompetanse, i stilling som førstelektor (stillingskode 1198)
 • Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på norsk (inkludert motivasjon for stillingen)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrifter, attester, etc
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til Jobbnorge, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon: 22854272, e-post: t.s. [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS