LEDIG STILLING VED NMBU

Førstelektor / universitetslektor innen veterinær nevrologi

Søknadsfrist: 20.05.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi søker en motivert og entusiastisk kollega med erfaring innen feltet nevrologi som ønsker å komme å jobbe sammen med oss i vårt nye dyresykehus på Ås.

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen - Institutt for sports- og familiedyrmedisin - Dyresykehuset - smådyr er det ledig fast 100% stilling som førstelektor alternativt midlertidig stilling som universitetslektor i veterinær nevrologi. Stillingen er tilknyttet Enhet for indremedisin (IM) på Dyresykehuset – smådyr.

Kandidaten vil hovedsakelig jobbe med klinisk arbeid og undervisning relatert til nevrologiske pasienter ved Dyresykehuset – smådyr. Det kliniske arbeidet inkluderer medisinske og kirurgiske kasus samt pasienter innen akutt- og intensivbehandling. Undervisningen angår studenter på ulike nivå av veterinærutdanningen, dyrepleierstudenter, kolleger i internship-stillinger og spesialistkandidater. Det vil i tillegg være aktuelt for kandidaten å bidra med klinisk arbeid og undervisning av klinisk nevrologi ved kliniske avdelinger for store dyr ved NMBU.

Undervisningen vil inkludere forelesninger for veterinær- og dyrepleierstudenter på ulike nivå samt veiledning av fordypningsoppgaver for veterinærstudenter og bacheloroppgaver for dyrepleierstudenter.

Hovedvekten i stillingen ligger i klinikk og klinisk undervisning og det vil være noe tid til forskning, administrasjon og annet ikke-klinisk arbeid. Videre ønsker vi en kandidat med gode evner til kommunikasjon med eiere, dyr, studenter og kolleger internt og eksternt. Det er også ønskelig at kandidaten bidrar til å optimalisere forholdene for studentenes, interns og spesialistkandidatenes læring i klinikken.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved Dyresykehuset - smådyr innen klinisk nevrologi.
 • Teoretisk og praktisk undervisning av studenter i klinisk nevrologi og veiledning av fordypningsoppgaver for veterinærstudenter samt bachelor oppgaver for dyrepleierstudiet.
 • Veiledning innen klinisk nevrologi av andre ansatte veterinærer.
 • Noe forskning, administrasjon og annet ikke-klinisk arbeid.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Internasjonal spesialistgrad eller fullført spesialist-utdannelse (residency) i veterinær nevrologi (ECVN eller ACVIM(neurology)).
 • Gode språkkunnskaper både muntlig og skriftlig i et skandinavisk språk, for spesielt kvalifiserte kandidater er det tilstrekkelig med gode engelskkunnskaper.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg i henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-5.

Følgende krav til ansettelse som førstelektor:

 • Internasjonal spesialistgrad i veterinær nevrologi (ECVN/ACVIM(neurology)).

Følgende krav til ansettelse som universitetslektor:

 • Gjennomført residency i veterinær nevrologi (ECVN/ACVIM(neurology)).

Følgende erfaring og kunnskap vektlegges:

 • Undervisningserfaring på universitetsnivå.
 • Vi ønsker en kandidat som har tidligere erfaring med og god motivasjon for undervisning og klinisk arbeid innen veterinær nevrologi.
 • Erfaring med forskning og veiledning vektlegges.

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Høy motivasjon for å arbeide i klinikk og med klinisk undervisning.
 • En positiv og løsningsorientert innstilling.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1198 Førstelektor, lønnsramme 24 (ltr. 68 - 88) (NOK 626.100 – 1.030.100), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Dersom en kandidat har gjennomført residency i veterinær nevrologi, men foreløpig ikke oppnådd diplomatstatus, kan stillingen gjøres om til en 3-årig stilling som universitetslektor. Det vil da være mulighet til å søke om fast ansettelse dersom kandidaten består eksamen og oppnår diplomatstatus innen denne tre-års perioden.

Stillingen innplasseres i så fall i stillingskode 1009, Universitetslektor, lønnsramme 25 (ltr. 54 - 85) (NOK 491.200 – 948.900), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 20.05.2022

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBU’s veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 22/01641 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS