Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Innkjøpssjef - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist 12.11.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Innkjøpssjefen i Eiendomsavdelingen (EA), spiller en sentral rolle i videreutvikling av avdelingens innkjøpsarbeid. EA kjøper entrepriser og varer og tjenester knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiOs eiendomsmasse. Som innkjøpssjef vil du ha ansvar for entrepriseanskaffelser og forvaltning av vår rammeavtaleportefølje og følge opp leverandørene i samarbeid med fagansvarlig. EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Vi stiller høye krav til miljø og arbeider aktivt med å hindre arbeidslivskriminalitet i leverdørkjedene våre. I denne rollen vil du bidra til at innkjøp er en tydelig og faglig sterk rådgiver og støtte for behovshavere i EA.

Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Innkjøpsgruppen består av fire medarbeidere, inkludert leder. Samtidig vil du være en del av et faglig innkjøpsnettverk både ved UiO og nasjonalt. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle egen enhet
 • Videreutvikle det operative innkjøpsarbeidet
 • Planlegge og gjennomføre anskaffelser (entrepriser, rammeavtaler mm) i tett samarbeid med behovshaver
 • Gjennomføre internkontroll på innkjøpsområdet
 • Være rådgiver for behovshavere i anskaffelsessaker

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå, fortrinnsvis jurist. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskrave
 • Det kreves relevant ledererfaring
 • Det kreves bred erfaring fra innkjøpsområdet fra eiendomsrelatert virksomhet
 • Det kreves erfaring med entrepriser og entreprisemodeller
 • Det kreves god kunnskap om lov om offentlige anskaffelser med forskrifter
 • Det forutsettes god digital kompetanse og erfaring fra bruk av anskaffelsessystemer
 • Det er en fordel med kjennskap til innkjøpsanalyser

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Det er videre viktig for oss at du har en lyttende og involverende lederstil. Det er viktig at du er serviceinnstilt overfor kollegaer og leverandører, samtidig som du er tydelig og robust. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Stillingen innplasseres i stillingskode 1407 Avdelingsleder, i lønnsspennet kr 731 800 – 826 000 (ltr. 77-81) pr. år avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf. 404 03 554, alternativt underdirektør Britt Amundsen Hoel, tlf. 913 68 921.

Søk på stillingen