Stilling:

Instituttleder - Rytmisk musikk

Søknadsfrist 21.02.2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 4-årig 100% åremålsstilling som instituttleder med tiltredelse 01.08.19. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og ca. 100 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Se Fakultet for kunstfag.

Institutt for rytmisk musikk har studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og i tillegg faglærerutdanning og EVU-tilbud. Instituttet har fire forskningsgrupper. Disse er innen «Electronic Music», «Popular Musicology», «Popular Music Performance» og «World Music og Music Management». Instituttet har et utstrakt internasjonalt samarbeid.

Arbeidsoppgaver

Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter generell faglig ledelse, utdanningsledelse og forskningsledelse.

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige lederne ved fakultetet. Ledergruppen har et samlet ansvar for at universitetets og fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp.

Instituttlederen har ansvar for utvikling av nye fagområder og arbeidsformer, og må ha gode evner til å gjennomføre fakultetets og instituttets strategi. Han/hun må kunne ta vare på og utvikle den tette kontakten med kulturlivet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle prosjekter som genererer eksterne inntekter til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • vitenskapelig og/eller kunstnerisk kompetanse på høyt nivå
 • erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
 • erfaring fra arbeid med strategi
 • erfaring fra arbeid med økonomi
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • undervisningserfaring fra UH-sektoren
 • utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor musikk
 • god kjennskap til utøvende studier i musikk

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper knyttet til samarbeid og evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig. Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring. Stillingen krever gode lederegenskaper, evne til strategisk tenking og god økonomiforståelse.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter
 • et mangfoldig miljø i moderne lokaliteter
 • fleksibel arbeidstid
 • et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.500, kode 1475 instituttleder, kr. 713 600 – 826 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist 21.02.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Dekan Marit Wergeland-Yates, tlf. 38 14 13 66, mobil 996 95 708, e-post [email protected], eller
 • Fakultetsdirektør Jan Oddvar Skisland, tlf. 38 14 20 23, mobil 982 87 900, e-post [email protected]

Instruks for instituttlederstillingen fås ved henvendelse til seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected]

Søk stillingen