Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Dekan - Avdeling for lærerutdanning

Søknadsfrist: 12.08.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Avdeling for lærerutdanning er det ledig stilling som dekan (åremålsstilling) for en periode på fire år fra 01.01.20. Det er mulig å søke ny åremålsperiode. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Lærerutdanningene ved UiA er organisert i en matrisemodell. Avdeling for lærerutdanning har ansvar for strategi og utvikling av helhet og sammenheng i universitetets lærerutdanninger, herunder også EVU (etter og videreutdanning), og har sammen med fakultetene ansvar for å sikre profesjonsfaglige og yrkesrelevante utdanninger og relevante etter og videreutdanningstilbud for skoler og barnehager. Fakultetene har ansvar for faget, undervisningen og forskningen.

Avdelingen har en koordinerende rolle for lærerutdanningsrelevant forskning og utvikling ved universitetet. Dekanen skal bidra til strategisk utvikling av forskning av relevans for lærerutdanningene. Avdelingen får dette ansvarsområdet høsten 2019, og det vil derfor være under utvikling.

Dekan skal særlig legge til rette for prosjekter av tverrfaglig og flerfaglig karakter, og være en aktiv støttespiller for forskere når de søker DIKU, NFR og EU om eksterne midler i samarbeid med fakultet og fellesadministrasjon.

Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1850 lærerstudenter, har ansvar for utvikling, koordinering og drift av praksis til studentene. Avdelingen har også ansvar for flere utviklingsprosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Avdeling for lærerutdanning har 30 ansatte fordelt på tre studieteam, diverse tverrfaglige prosjekter og økonomi/personal. Avdelingen har ansatte i Kristiansand og Grimstad. De vitenskapelige ansatte som arbeider med lærerutdanningene tilhører det enkelte fakultet.

Avdelingen har en studieleder for hvert programområde:

 • Barnehagelærerutdanningene
 • Grunnskolelærerutdanningene, herunder lærerutdanning for to-språklige lærere
 • 8-13 utdanningene: lektorutdanning for 8-13 trinn, praktiske pedagogisk utdanning og praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag.

Avdelingen har todelt ledelse med dekanen som leder av Styret for lærerutdanningene og med ansvar for den faglige virksomheten og med avdelingsdirektøren som administrativ leder og med delegert arbeidsgivermyndighet. Dekanen leder avdelingens ledergruppe som består av avdelings administrative leder og studieledere. Dekanen har rektor som nærmeste overordnede og inngår i universitetets ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Det er utarbeidet instruks for dekan ved Avdeling for lærerutdanning.

Nødvendige kvalifikasjoner

Det søkes etter personer som har:

 • kompetanse på høyt vitenskapelig nivå, innen relevant fagområde
 • god organisasjonsforståelse
 • god forståelse for ledelse
 • god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra utdannings- og forskningsledelse
 • eksternt kontaktnett, regionalt og nasjonalt
 • tidligere ledererfaring
 • erfaring fra mangfolds- og likestillingsarbeid

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å inspirere og motivere ansatte i avdelingen og i matrisen og å videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Den som ansettes må evne å skape tillit og å utvikle nettverk internt og eksternt. Evnen til strategisk og langsiktig tenkning tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1474 dekan. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk med brutto årslønn kr. 963.200 – 1.037.800. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Styret ved Universitetet i Agder.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Referansesjekk vil bli foretatt i samråd med søkeren.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12.08.19.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS