Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Vikariat som seksjonsleder (regnskapssjef)

Søknadsfrist: 19.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som seksjonsleder (regnskapssjef) ved Avdeling for organisasjon og økonomi. Arbeidssted er i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for organisasjon og økonomi har ansvar for universitetets økonomiforvaltning, budsjett, regnskap og forvaltning av universitetets økonomisystemer. Seksjonsleder (regnskapssjef) er leder av Seksjon for regnskap, og har personalansvar for 19 medarbeidere i Tromsø, Alta og Harstad. Regnskapssjef rapporterer til avdelingsdirektør. Stillingen er et vikariat for to år, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Regnskapssjefen har faglig og utøvende ansvar for daglig drift av oppgavene som ligger til seksjonen, i tillegg til utviklings- og forbedringsprosesser som ligger til seksjonens ansvarsområder. Universitetet benytter UBWOn! økonomisystem.

Sentrale ansvars og arbeidsområder i stillingen er:

 • Ledelse av regnskapsseksjonen med personalansvar for seksjonens ansatte
 • Avleggelse av universitetets års- og delårsregnskap, herunder rapportering til universitetsstyret og overordnet myndighet
 • Rapportering til offentlige myndigheter, herunder MVA
 • Drift, utvikling og vedlikehold av universitetets økonomisystemer
 • Løpende bilagshåndtering herunder drift av universitetets fakturamottak, inn- og utbetalinger
 • Oppfølging og koordinering overfor universitetets enheter, inkludert implementering av endringer som følge av pålagte krav og øvrige endringsprosesser
 • Vedlikehold og videreutvikling av sentrale rutiner og arbeidsprosesser ved seksjonen
 • Brukerstøtte og opplæring innenfor seksjonens ansvarsområder
 • Deltakelse i ledergruppe for Avdeling for organisasjon og økonomi

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en regnskapssjef som har høyere utdanning på hovedfag-/masternivå innen regnskap, økonomi og/eller revisjon. For særlig godt kvalifiserte søkere med relevant praksis innenfor stillingens ansvarsområder, vil kravet om masternivå kunne fravikes.

Videre vil følgende kvalifikasjoner bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra arbeid med regnskap og rapportering, gjerne fra større virksomheter
 • IKT-kompetanse med erfaring fra bruk av økonomisystemer
 • Ledelseserfaring

Den som tilsettes må ha god tallforståelse og analytiske evner, være nøyaktig og strukturert i oppgaveutførelsen, og i tillegg ha gode egenskaper for ledelse, kommunikasjon og samarbeid.

Arbeidsområdet regnskap er i løpende utvikling som følge av digitaliseringsprosesser, endringer i systemporteføljen og endringer i regelverk og krav til rapportering.

Vi tilbyr

Stillingen som regnskapssjef byr på spennende og varierte oppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø med mange dyktige medarbeidere.

Stillingen lønnes som seksjonssjef, stillingskode 1211. Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner og nærmere avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via søknadskjema på denne siden.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Vurdering av søknaden forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift attester
 • referanser med kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Generelt

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) er verdens nordligste universitet. UiT er et flercampus breddeuniversitet med hovedcampuser i Tromsø, Narvik, Alta og Harstad. I tillegg har universitetet aktiviteter i Bardufoss, Mo i Rana, Bodø, Hammerfest, Kirkenes og Longyearbyen og en rekke desentraliserte studietilbud. UiT har om lag 16 000 studenter og 4000 ansatte. Avdeling for organisasjon og økonomi er en av fire avdelinger i fellesadministrasjonen ved UiT. Avdelingen er organisert i fire seksjoner pluss en stabsenhet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen