Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektsjef - Bygg- og eiendomsavdelingen (BEA)

Søknadsfrist: 19.08.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som prosjektsjef. Stillingen er plassert ved Bygg- og eiendomsavdelingen (BEA). Arbeidssted er i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Bygg- og eiendomsavdelingen skal ivareta strategisk og offensivt eierskap for bygg og infrastruktur ved UiT på en måte som best mulig legger til rette for institusjonens kjernevirksomhet. Avdelingen skal sørge for strategier, planer og rammer for en bærekraftig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiTs eiendommer, og være en pådriver for utvikling av eiendommer og arealer i tråd med UiTs visjon «Drivkraft i Nord». Universitetet har et mangfold av bygninger, fordelt på flere campus, og en viktig oppgave er å tilpasse disse til endrede utdannings- og samarbeidsformer og se til at myndighetskrav og retningslinjer oppfylles. Avdeling for bygg og eiendom ivaretar universitetets byggherrefunksjon og er involvert i større nybygg, i tillegg til at det gjennomføres store rehabiliteringsoppdrag i egen bygningsmasse. Enheten har ansvar for inn- og utleie av lokaler, strategisk arealstyring og myndighetspålagte oppgaver.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Mer om stillingen

Prosjektsjefen er den fremste rådgiveren for bygg- og eiendomsdirektøren i byggesaker, og vil lede en seksjon med ansvar for de største og mest kompliserte byggeprosjekter ved UiT. Du vil få det faglige ansvaret og oppfølgingsansvaret for prosjekter som utføres både i egne og leide bygg ved alle UiTs campus. Du vil få ansvar for å lede, utvikle og styrke avdelingens prosjektorganisasjon, og for å kvalitetssikre bygg- og renoveringsprosjektene. I alle prosjekt vil tilpassinger til brukernes behov og effektiv arealutnyttelse stå sentralt. Prosjektsjefen vil være en bærebjelke når det skal utvikles nyskapende og bærekraftige løsninger for studenter, forskere og ansatte.

Dette innebærer at du vil ha ansvaret for;

 • å sette sammen og lede prosjekter med rett kompetanse,
 • etablere et formelt kontaktledd mellom brukerorganisasjonen (UiT) og prosjektorganisasjonen hvor UiT ikke er byggherre (leide bygg) for å sikre oppfølging av brukerbehov,
 • kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter i alle type prosesser knyttet til byggesaker som avdelingen har ansvar for,
 • å være avdelingens faglige mentor og motivator innenfor prosjektarbeid,
 • å ha personalansvar for medarbeidere i seksjonen.

Det er også forventninger til at du bidrar til å utvikle hele avdelingen gjennom samarbeid, felles metodebruk og innovasjon, både på strategisk og operativt nivå.

I tillegg bidrar prosjektsjefen til at prosjektene gjennomføres etter fastsatte rutiner, veiledninger og krav.

Prosjektsjefen rapporterer til bygg- og eiendomsdirektøren.

Kvalifikasjonskrav

Du må:

 • ha relevant utdanning på master- eller bachelornivå innen bygg- og anlegg (særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning)
 • ha god norskspråklig fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
 • være spesielt god på kommunikasjon, samarbeide godt og ha evne å ivareta både interne og eksterne samarbeidspartnere
 • være planmessig, strukturert og profesjonell
 • ha erfaring med å lede medarbeidere i større prosjekter

Det vil bli vektlagt om du;

 • har erfaring og/eller tilleggsutdannelse innen ledelse
 • har kunnskap om offentlige anskaffelser
 • er motivert for å bruke og utvikle arbeidet med digitale verktøy

Vi tilbyr

 • samarbeid med mennesker innen et bredt tverrfaglig miljø
 • en organisasjon der samarbeid, trygghet og faglig utvikling står i fokus
 • handlingsrom og med stor innflytelse på egen arbeidshverdag
 • dyktige kolleger som setter pris på meningene dine
 • arbeid med spennende og inspirerende byggeprosjekter for framtidens studenter og forskere

Lønn etter statens regulativ kode 1211 Seksjonssjef. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søknad sendes elektronisk via søknadskjema på denne siden.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Vurdering av søknaden forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift
 • attester og referanser med kontaktinformasjon

Informasjon

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen