Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektleder i arkeologi

Søknadsfrist 30.06.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er det ledig 100% stilling som prosjektleder i arkeologi. Stillingen er knyttet til Universitetsmuseet. Stillingen har en varighet på fire år, med mulighet for forlengelse.

Gjør oppmerksom på at tiltredelse planlegges i oktober 2019, og at ingen søknader vil behandles før søknadsfristen utløp.

Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. I tillegg er Universitetsmuseet forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Universitetsmuseet er organisert med fagområder for naturvitenskap og kulturvitenskap, med underliggende enheter: Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, og Polarmuseet og MS Polstjerna.

Stillingen er knyttet til de arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av E10/ rv. 93/ rv. 85 Hålogalandsvegen. De berørte lokalitetene spenner i tid fra eldre steinalder til nyere samiske kulturminner, og omfatter i all hovedsak ulike typer boplasser. Majoriteten av lokaliteter er fra steinalder.

Det vil opprettes en faglig styringsgruppe for prosjektet.

Prosjektet har varighet fire år, med mulighet for forlengelse. Feltarbeidet planlegges avviklet feltsesongene 2020 og 2021.

Arbeidsoppgaver

Den som blir tilsatt i stillingen vil ha administrativt og faglig ansvar for et prosjektteam bestående av inntil 5 medarbeidere, og en feltstab bestående av inntil 30 feltarkeologer.

Arbeidsoppgavene omfatter utarbeiding av arbeidsplan, planlegging, gjennomføring og oppfølging av feltarbeid og etterarbeid.

Til stillingen ligger også ansvar for rapportering mot tiltakshaver og styringsgruppe, utarbeidelse av sluttpublikasjon, samt kontakt med tiltakshaver, publikum og media.

Utstrakt feltarbeid må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en person med minimum mastergrad eller tilsvarende innen eller med relevans til nordisk arkeologi. Søker må ha allsidig erfaring fra arkeologiske utgravninger, og bred ledererfaring fra arkeologisk feltarbeid. Kunnskap om nordnorsk arkeologi vil bli tillagt vekt.

Det stilles krav om god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende.

Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling. Vi søker en person som er interessert i å bidra til forskning i forlengelse av prosjektet, og det er ønskelig med erfaring fra forskning/publisering innen arkeologi.

Vi ønsker oss søkere med stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Søker må ha sertifikat for bil.

Arbeidsvilkår

Lønn etter Statens regulativ kode 1113 Prosjektleder avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og det er seks måneders prøvetid.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen i annonsen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Slik søker du:

  • Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:
  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan innhentes ved å kontakte:

Søk på stillingen