Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Leder for teknisk kompetansegruppe og utviklergruppe ved Institutt for informatikk

Søknadsfrist: 01.09.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitetet har ledig fast stilling som leder (sjefingeniør) for teknisk utdannings- og forskningsstøtte.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for informatikk sin virksomhet er forskning og utdanning i informatikk, samt formidling av faget. Forskningen er systemorientert og rettet mot distribuerte og parallelle systemer. Helseteknologi, høy-ytelse distribuerte og parallelle beregninger, visualisering, bioinformatikk, helseteknologi, samt søk og informasjonsfiltrering er eksempler på forsknings- og anvendelsesområder hvor vi aktivt samarbeider med ekspertise fra andre fag. Vi tilbyr informatikkstudier fram til gradene Bachelor, Master og PhD. Både forskningen og utdanningene er i stor grad eksperimentelt orientert. Institutt for informatikk skal ha omfattende tverrfaglig og utadrettet samarbeid for best mulig å realisere våre faglige mål og heve kvaliteten på de tjenester vi leverer. Kandidatene med utdanning herfra bærer med seg instituttets viktigste leveranse overfor våre omgivelser.

Instituttet har for tiden 20 vitenskapelige stillinger, 5 postdoktorer og over 20 ph.d. stipendiater. På instituttets studieprogram er det over 300 studenter. Instituttstaben har 2 administrative- og 8 tekniske stillinger. Tre av de tekniske stillingene har i oppgave å utvikle og drive instituttets tekniske tjenester og bidrar med teknisk kompetanse i alle faser av forskningsprosjekter, i undervisnings­sammenheng og i utadrettet virksomhet. De øvrige fem tekniske stillingene bidrar direkte i forskningsprosjektene og deres anvendelsesområder. Du vil som leder ha ansvar for oppfølging av alle de teknisk ansatte.

Arbeidsoppgaver

Du vil som leder inngå i instituttets ledergruppe og bidra til at instituttet når sine overordnede mål innen forskning og undervisning. Sentrale oppgaver er å videreføre og utvikle faglig kompetanse og arbeidskultur blant instituttets tekniske personale, understøtte instituttets studenter og ansatte gjennom brukernær utvikling og drift av undervisnings- og forsknings­laboratorier og instituttets felles infrastruktur.

Du skal bidra til å styrke vår samhandling med andre miljøer og til videreutvikling av instituttets faglige nivå og relevans for våre omgivelser. Det vil i vurderingen bli tatt hensyn til relevant erfaring og dokumenterte resultater.

Kvalifikasjoner

Den rette kandidaten til stillingen vil være en selvstendig og engasjerende leder med mastergrad eller tilsvarende i informatikk. Det vil være en fordel med ledererfaring og erfaring fra tekniske støttefunksjoner fra eksperimentelle utdannings- og forskningsmiljø. Instituttet utgjør et internasjonalt og mangekulturelt arbeids- og læringsmiljø. Du må ha gode samarbeids-, kommunikasjons- og miljøbyggende egenskaper. Instituttet har en stor kontaktflate og stillingen tilbyr utmerkede utviklingsmuligheter.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Søknad

Søknaden må inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • Attester
  • Referanser

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden må sendes elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generelt

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1088 sjefingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Instituttet ønsker å rekruttere flere kvinnelige ansatte. Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

Søk på stillingen