Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Kontorsjef ved Institutt for geovitenskap

Søknadsfrist: 02.05.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Institutt for geovitenskap ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi har ledig stilling som kontorsjef.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Vi søker etter en dyktig og engasjert kontorsjef som, etter delegasjon fra instituttleder, skal utføre oppgaver knyttet til den daglige drift og ledelse av den administrative virksomheten. Dette omfatter saksforberedelse for instituttleder og instituttstyret, budsjett, årsplaner, økonomi- og personalforvaltning, presentasjoner av IG, HMS-området, studie- og forskningsadministrasjon. Instituttleder er nærmeste overordnede.

Stillingen innbyr til interessante og utviklende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fagutvikling, administrasjon og ledelse. Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av interne organisasjonsendringer, eller andre pålagte endringer.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju kort tid etter søknadsfristen, fortrinnsvis 3. mai

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1054 kontorsjef. Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Om instituttet

Institutt for geovitenskap (IG) har ca. 100 ansatte hvorav ca. 20 er vitenskapelige stillinger, rundt 20 forskere/postdoktorer, ca. 20 stipendiatstillinger og omtrent 20 teknisk/administrative stillinger samt til enhver tid ca. 20 deltidsansatte med oppdrag på laboratoriet eller i undervisning. Instituttet har rundt 110 studenter, fordelt på bachelor, master og ph.d. nivå. Instituttet deltar i sivilingeniørutdanning i energi, klima og miljø som er et integrert masterprogram ved fakultetet for naturvitenskap og teknologi.

Instituttet har forsknings- og undervisningsaktivitet innen berggrunnsgeologi, polar marin geologi & geofysikk og kyst og terrestrisk geovitenskap. Videre er instituttet vertskap for et norsk Senter for fremragende forskning CAGE (Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate), samt for ARCEx - Research Centre for Arctic Petroleum Exploration, et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis. Instituttet er en svært internasjonal arbeidsplass med ansatte fra omtrent 30 nasjonaliteter.

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder Matthias Forwick:

Du kan også kontakte fakultetsdirektør Valentina Vollan:

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere grads utdanning på masternivå eller tilsvarende. Langvarig, relevant praksis kan kompensere for manglende høyere utdanning.

Den som tilsettes må ha administrativ praksis og kompetanse innen flest mulig av de saksfeltene stillingen skal dekke. Det kreves erfaring fra ledelse og administrativt arbeid i universitets-/forsknings- eller høgskolesektoren.

Den som tilsettes forutsettes å kunne arbeide raskt og selvstendig. I tillegg må vedkommende være fleksibel, ha gode samarbeidsevner, inneha analytiske evner og kunne delta i strategiarbeid. Den som skal tilsettes må beherske både norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Søknad

Søknaden må inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål
  • Attester
  • Referanser

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen