Stilling:

Avdelingsdirektør (Avdeling for metodeutvikling og datainnsamling)

Søknadsfrist: 20.11.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Til å lede en nyopprettet avdeling for Metodeutvikling og datainnsamling søker SSB etter en faglig dyktig direktør med bred kompetanse innen produksjon av statistikk og virksomhetsutvikling. Du vil rapportere til administrerende direktør, være en del av SSBs toppledergruppe og lede en avdeling på ca. 85 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til et intervjukorps på ca. 130 medarbeidere.

Avdelingen består av fire eksisterende seksjoner som tilrettelegger for god statistisk produksjon:

- Seksjon for metode driver aktiv utvikling, rådgiving og kvalitetssikring av metodearbeid i hele SSB.

- De to seksjonene for datafangst har ansvar for planlegging-, utvikling- og gjennomføring av datainnsamling mot næringsliv og personer.

- I Seksjon for operasjonell forretningsstøtte samordnes driftsrelaterte oppgaver i statistikkproduksjonen med formål å effektivisere samlet ressursbruk.

Metoder for innsamling og bearbeiding av data er i endring med tilgang til nye datakilder, som gir både behov og mulighet for å organisere arbeidet annerledes enn i dag. Arbeidsprosesser kan standardiseres, nye verktøy kan tas i bruk og ressurser kan utnyttes bedre for å arbeide mer effektivt. Endring er aktuelt både på kort sikt ved å gjøre endringer i dagens struktur og på lenger sikt når modernisering av IT-systemer gir løsninger som gjør det mulig å automatisere enkle arbeidssteg og gi større fleksibilitet i bruk av datakilder.

Fagdirektørenes hovedoppgave er å etablere den nye avdelingen faglig og ledelsesmessig, utvikle avdelingen gjennom motiverende endringsprosesser og realisere de strategiske målsetningene. Stillingen krever god forretnings- og arbeidsprosessforståelse for å delta aktivt i arbeidet med modernisering av SSBs statistikkproduksjon.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning på hovedfags-/masternivå, god kjennskap til statistisk metode, datainnsamling og forståelse for statistikkproduksjon. Det kreves innsikt i de aktuelle fagområdene for avdelingen og minst 5 års relevant ledererfaring. Som fagdirektør blir du en viktig bidragsyter i SSBs ledergruppe, og vi forventer at du engasjerer deg bredt og bidrar konstruktivt i det pågående endringsarbeidet og vår videre utvikling. Det er ønskelig med erfaring med å tilrettelegge for god statistikkproduksjon og utvikling, og erfaring fra standardisering og prosessorientert forvaltning.

Vi ser etter en strukturert leder som tenker helhetlig og langsiktig, utøver tydelig ledelse og opererer på strategisk nivå med stor gjennomføringsevne. Det er en fordel om du har erfaring med utnyttelse av stordriftsfordeler i organisasjonen. Du er trygg i lederrollen, bygger gode team og har evne til å motivere og engasjere kompetente medarbeidere. Vi forutsetter evne til samhandling og kommunikasjon internt og eksternt. God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Lønn som fagdirektør (kode 1538) kr 900.000 eller høyere etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 18/1464

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

 • Geir Axelsen (Administrerende direktør), (+47) 97636282
 • Bjørnar Gundersen (Administrasjonsdirektør), (+47) 92 40 60 56