Ledig stilling ved SINTEF

Forskningssjef Produksjonsteknologi i Trondheim

Søknadsfrist: 30.05.2019

Har du lyst å jobbe med fremtidens produksjonsteknologi?

Til vår avdeling Produksjonsteknologi søker vi en tydelig og samlende leder som skal være en drivkraft for utvikling av folk, samarbeid med kunder og øvrige deler av SINTEF, god drift og faglig og vitenskapelig utvikling innenfor våre fagområder:

§ Industriell robotikk og automasjon

§ Produksjonssystemer og -styring

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Manufacturing AS er et FoU-selskap som jobber for å utvikle en konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. Vi leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. Selskapet har cirka 90 ansatte og er lokalisert på Raufoss, med avdelinger i Trondheim, Ålesund, Stavanger og Kongsvinger.

§ Additiv, subtraktiv og hybrid tilvirking

Avdelingen:

Avdeling Produksjonsteknologi har klare ambisjoner om å videreutvikle et godt og robust fagmiljø som støtter opp om selskapets overordnede strategi om å være et nasjonalt ledende kompetansesenter og produktivitetsmotor i re-industrialiseringen av Norge. Samtidig skal vi være anerkjent, og en foretrukket forskningspartner internasjonalt. Vi opplever stor etterspørsel innen fagområdet produksjonsteknologi generelt. Avdelingen har en sterk prosjektportefølje som spenner over ulike bransjer, fra grunnleggende forskning til innovasjons- og rådgivningsprosjekter.

Vi søker ny forskningssjef til avdeling Produksjonsteknologi som i dag består av 20 personer. Forskningssjefen vil være hovedansvarlig for ledelse av en avdeling som per i dag er lokalisert med de fleste medarbeiderne i Trondheim, samt noen på Raufoss og Kongsvinger.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

§ Sammen med instituttets ledergruppe danne den samlede strategiske ledelsen av instituttet, med overordnet ansvar for instituttets videre utvikling og realisering av mål og strategier

§ Bidra til å styrke instituttets posisjon og innsats, gjennom strategisk arbeid av betydning for hele SINTEF

§ Lede, motivere og videreutvikle et godt lederteam på avdelingsnivå

§ Støttespiller for instituttets ledergruppe i relevante ledelses-, markeds- og endringsprosesser

§ Utvikle gode forskere, rådgivere, forskningsledere og ledertalent

§ Utvikle og følge opp økonomiske og faglige mål for avdelingen og instituttet

§ Bidra i markeds- og kommersielt arbeid, samt sikre avdelingens synlighet i relevante nettverk, forum og internt i SINTEF

§ Følge opp avdelingens medarbeidere og videreutvikle arbeidsmiljøet i samarbeid med forskningsledere og øvrige ansatte

For oss er det viktig at:

Du er en samlende og tydelig leder med høyere utdanning på minimum masternivå innenfor produksjonsteknologi, fortrinnsvis innenfor noen av avdelingens fagområder. Du kan vise til betydelig ledererfaring, har sterk faglig integritet og god innsikt i og kunnskap om oppdragsforskning. Du er vant til å arbeide strategisk, lede i endring og omstilling samt lede gjennom andre, hvor du setter klare mål og oppnår resultater. Du er en lagbygger som er tydelig på forventning, evner å motivere og skape klima for læring og lagfølelse. Videre legges vekt på evne til god skriftlig kommunikasjon, en kommersiell innstilling, erfaring fra markedsarbeid, og et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og/eller privat sektor.

Hos oss får du:

§ Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland

§ Inngå i et nettverk av forskere og rådgivere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere

§ Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

§ Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Arbeidssted:

Arbeidssted blir Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet i Norge. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk).

Søknadsfrist 30. mai 2019.

Søk på stillingen

Kontakt:

Hjemmeside: www.sintef.no