Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Dekan (Fakultet for humaniora og pedagogikk)

Søknadsfrist 15.04.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig stilling som dekan (åremålsstilling) for en periode på fire år fra 01.08.2019. Det er mulig å søke ny åremålsperiode. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Fakultet for humaniora og pedagogikk har i overkant av 200 ansatte fordelt på fire institutter og 20 administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetets studenter er fordelt mellom disiplin- og profesjonsutdanninger, der lærerutdanningene er den mest omfattende delen av studieporteføljen.

Fakultetet har følgende fire institutter:

- Institutt for nordisk og mediefag

- Institutt for religion, filosofi og historie

- Institutt for fremmedspråk og oversetting

- Institutt for pedagogikk

Fakultetet har doktorgradsutdanning med fire spesialiseringer: Språkvitenskap, litteraturvitenskap, pedagogikk, samt religion, etikk, historie og samfunn. Les mer om Fakultetet for humaniora og pedagogikk på våre nettsider:

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk

Fakultetet har todelt ledelse med dekanen som leder av fakultetstyret og med ansvar for den faglige virksomheten og med fakultetsdirektøren som administrativ leder og med delegert arbeidsgivermyndighet. Fakultetsstyret har oppnevnt en prodekan som avlaster dekanen. Ledergruppa i fakultetet består dermed av dekan, prodekan, fakultetsdirektør og instituttlederne. Dekanen har rektor som nærmeste overordnede og inngår i universitetets faglige ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Her vises det til instruks for dekan ved Universitetet i Agder.

Nødvendige kvalifikasjoner

Det søkes etter personer som har:

- Professor-/dosentkompetanse, fortrinnsvis innenfor fakultetets fagområde. For spesielt kvalifiserte søkere kan dette kravet fravikes, men søkere må ha vitenskapelig kompetanse på førstenivå

- God muntlig og skriftlig fremstilling på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk.

- God organisasjonsforståelse

Ønskede kvalifikasjoner

- Erfaring fra utdannings- og forskningsledelse

- Eksternt kontaktnett og internasjonal erfaring

- Tidligere ledererfaring

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å inspirere og motivere fakultetets ansatte og å videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Den som ansettes må evne å skape tillit og å utvikle nettverk internt og eksternt. Evnen til strategisk og langsiktig tenkning tillegges vekt.

Vi tilbyr

- varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

- en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

- moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

- medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1474 dekan. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk med årslønn fra kr. 802 600 – 979 000. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Styret ved Universitetet i Agder.

Ved intern tilsetting gis det automatisk rett til permisjon fra opprinnelig stilling. Etter åremålets utløp trer stillingsinnehaver tilbake til opprinnelig stilling og det gjøres en ny lønnsvurdering i tråd med universitetets gjeldende lønnspolitikk.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.04.2019

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

- rektor Frank Reichert, tlf. 38 14 10 00, mobil 917 30 561, e-post [email protected]

- universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, tlf. 38 14 11 12, mobil 918 73 531, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

- HR-rådgiver Per Anders Nygaard tlf. 38 14 12 48, mobil 958 32 040, e-post [email protected]

Søk stillingen