Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Prosjektleder for Future Energy Hub

Søknadsfrist: 26.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter prosjektleder i 50% stilling for Future Energy Hub fra 1. mai 2019 til og med 31. desember 2021, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapeligefakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor reteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Prosjekt har som hovedmål å styrke samarbeidet mellom universitetet, øvrige offentlige virksomheter og næringslivet innenfor området miljøvennlige bygg og bydeler. En sentral del av arbeidsoppgavene vil være å bygge opp og gjennomføre prosjektet, og bidra til økt samarbeid mellom universitetet og næringslivet.

Hovedoppgaver

 • daglig ledelse av prosjektet Future Energy Hub
 • igangsetting og styring av delaktiviteter i prosjektet
 • rapportering og dialog med industripartnere og prosjektstyret

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på minimum masternivå innenfor ingeniørfag
 • erfaring med å lede og initiere forskningsprosjekter
 • nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor energiteknologi
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at du

 • er initiativrik, selvstendig og fleksibel
 • er resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.510, kode 1113, kr 544 400 - 658 300 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot Amelia Treen, tlf: 51831419, e-post [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastets opp som vedlegg til søknaden.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Søk stillingen