Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning

Søknadsfrist: 20.06.2019

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora søker Senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning

Om stillingen

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at Kunnskapssenter for utdanning (KSU) blir flyttet fra Forskningsrådet til Universitetet i Stavanger fra 1. september 2019. I den anledning søker vi nå etter senterleder.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet.


Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har en nasjonal posisjon innenfor forskning og undervisning i lese- og skrivevansker, læringsmiljø og atferd gjennom Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret.

Hovedformålet med KSU er å sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter, og bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

I tillegg skal senteret identifisere områder med behov for mer kunnskap og spille dette inn til myndigheter og forskningsmiljøer, og skape møteplasser om utdanningsforskning for forskere, praktikere og myndigheter. Formidlingen tilpasses senterets ulike målgrupper innenfor politikkutvikling, forvaltning, forskning, opplæring og undervisning.

KSU skal være en enhet med faglig autoritet og uavhengighet. Senteret står fritt til å formidle kunnskap og uttale seg på faglig grunnlag innenfor sitt ansvarsområde.

Senteret vil være organisatorisk plassert ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora som har et sterkt utdanningsforskningsmiljø. Fakultetet består av tre institutt (Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk og Institutt for kultur- og språkvitenskap), to nasjonale sentre (Nasjonalt senter for lesing og leseopplæring og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning), og et senter for barnehageforskning - Filiorum. I tillegg har fakultetet vertsrolle for Kunnskapssenteret for utdanning.

Senterleder er leder for den samlede aktiviteten ved KSU, rapporterer til dekan og senterstyret og inngår i ledergruppen ved fakultetet. Til stillingen ligger personalansvar for senterets ansatte. Senterleder skal sørge for at de samlede ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med senterets formål.

Den aktuelle kandidaten

Den som ansettes må ha professorkompetanse innenfor et relevant fagfelt for senteret, og god metodisk innsikt og erfaring. Kunnskapssenterets leder må kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk. Lederen vi søker har gode nettverk nasjonalt og internasjonalt innenfor utdanningsforskning, og kan dokumentere samarbeid med aktuelle brukergrupper innenfor utdanningssektoren.

Lederen må ha stor vilje og evne til å lede og utvikle arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter nasjonalt og internasjonalt.

Videre legges det vekt på at senterleder har

  • god forståelse for bruken av forskning i politikkutvikling
  • erfaring med personal- og forskningsledelse
  • gode lederegenskaper og kan vise til resultater fra ledelse av kunnskapsorganisasjoner
  • erfaring med strategi- og organisasjonsutvikling og økonomihåndtering
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr

  • interessante og utviklende lederoppgaver i en stor og samfunnsviktig organisasjon
  • en sentral lederposisjon ved fakultetet, og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet
  • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.500, kode 1003, kr 900.000-1.000.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
  • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
  • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011, epost [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. Relevante vitnemål, attester og annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Universitetet ønsker fler kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Søk stillingen