LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Daglig leder av Polarmuseet

Søknadsfrist: 30.11.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det et ledig vikariat som daglig leder ved Polarmuseet i 50% stilling for en periode på ett år, i perioden 1. januar–31. desember 2023.

Polarmuseet ble etablert i 1978 og fusjonerte i 2010 med Tromsø Museum. I dag er museet en egen besøksarena under Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, organisert under Norges arktiske universitetsmuseum.

Polarmuseet har tilhold i det fredede Tollbod-anlegget fra 1830-tallet i det historiske Skansen-området, nært Tromsø sentrum. Museets utstillinger og samlinger har hovedfokus på overvintringsfangst, selfangst og polare ekspedisjoner. Samlingene omfatter gjenstander, fotografier, levende film, polarlitteratur og arkivalia fra norsk polar kultur- og naturhistorie med særlig vekt på Tromsøs egne polarhistoriske tradisjoner. Polarmuseets omfatter også ishavsskuta MS Polstjerna, Norges best bevarte selfangstskute, som er plassert i et utstillingsbygg i den sørlige delen av Tromsø sentrum. Det er p.t. knyttet fire stillinger til Polarmuseet, i tillegg til flere museumsverter og en stipendiat.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil overta løpende oppgaver ved Polarmuseet når dagens leder har forskingstermin, og vil få ansvaret for daglig drift og ledelse av museet. Dette innebærer ansvar for økonomi, administrasjon, bygninger, personal, butikk, utstillinger, arrangementer, arkiv, samlinger og nettsider. Oppgavene gjennomføres i tett samarbeid med instituttleder, og en erfaren og dedikert stab på Polarmuseet og Norges arktiske universitetsmuseum.

I løpet av perioden skal daglig leder være vertskap for en faglig workshop og andre planlagte arrangementer, og følge opp utbedringsarbeid ved museumsskipet MS Polstjerna. Opplæring vil bli gitt.

Det er stor bredde i arbeidsoppgaver, og den som tilsettes må være utadvendt og serviceinnstilt, og vise evne til samarbeid. Det må påberegnes at man gjør prioriteringer blant mange oppgaver og være løsningsorientert. Vi vil legge til rette for at kompetanseområder som søker innehar kan bli prioritert.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Geir Rudlofsen:

eller daglig leder Silje Gaupseth:

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves:

 • norsk mastergrad innen relevant fagkrets for Polarmuseet, fortrinnsvis innen kulturfag
 • erfaring fra ledelse
 • erfaring fra museumsdrift, administrasjon, kuratorisk arbeid og/eller formidlingsarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som daglig leder lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS