Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsleder - studieadministrasjon (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning)

Søknadsfrist: 25.02.2020

Vil du være med å lede et samfunnsengasjert institutt?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er det ledig en fast stilling som avdelingsleder i studieadministrasjonen. Studieadministrasjonen ved ILS er delt inn i to team, som hver ledes av en avdelingsleder med ansvar for et team bestående av 7-10 personer.

Vi søker deg som har erfaring som leder eller som ønsker å utvikle deg i lederrollen, er målbevisst og med bred administrativ erfaring.

Du evner å samarbeide med ulike grupper innenfor utdanningssektoren. Avdelingsleder samarbeider tett med undervisningsledelsen og instituttets ledelse. Stillingen kan bli tillagt personalansvar. Avdelingslederne ved ILS inngår i fakultetets nettverk av studieledere, og er bindeledd mellom fakultetets studieseksjon og instituttets studieadministrasjon.

Stillingen rapporterer til kontorsjef.

Arbeidsoppgaver

Lede, koordinere og utvikle teamet

 • Helhetlig oversikt over arbeidsoppgaver i teamet
 • Personalansvar
 • Fordele arbeidsoppgaver og følge opp gjennomføring av disse (arbeidsleder)
 • Innkalle til og lede teammøter
 • Dokumentasjon og utvikling av rutiner
 • Ulike utrednings- og rådgivningsoppgaver innen studiefeltet
 • Kvalitetsutvikling og evaluering av utdanningene
 • Markedsføring og informasjonsansvar
 • Forberede studiesaker og sekretær for programråd
 • Helhetlig oversikt over faglige ressurser i utdanningene
 • Administrativ støtte til instituttleder, kontorsjef og utdanningsleder
 • Drifts- og førstelinjeoppgaver ved behov

Stillingen kan pålegges andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Bred og relevant administrativ erfaring, gjerne fra offentlig virksomhet
 • God forståelse for ulike IT-systemer
 • Meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Lederkompetanse
 • Studieadministrativ erfaring
 • Analytiske og organisatoriske ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner og god rolleforståelse
 • God resultatoppnåelse og erfaring med utviklingsoppgaver

Personlige egenskaper

Vi søker en beslutningsdyktig person som er selvstendig, initiativrik og løsningsorientert. Du må evne å arbeide målrettet, strukturert og å motivere dine kollegaer.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder kode 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 573 100 og kr 640 200, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • En dynamisk og spennende arbeidsplass med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen