Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ leder av Naturfagsenteret

Søknadsfrist: 30.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen) har som formål å bidra til økt kvalitet og økt motivasjon for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Den faglige virksomheten skal være kunnskaps- og forskningsbasert, og senteret skal drive målrettet formidling om resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde. En sentral målgruppe for virksomheten er lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene. Senteret skal bistå UH sektoren/lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet med satsinger på kompetanseutvikling. Naturfagsenteret ligger administrativt under Universitetet i Oslo, og senteret har sine lokaler på Blindern i Oslo. Les mer på naturfagsenteret.no

Om stillingen

Vil du lede den adminstrative delen av Naturfagsenteret?

Vi søker en entusiastisk og løsningsorientert administrativ leder med interesse for organisasjon og videreutvikling av en kunnskapsbedrift. Du må være god til å bygge lagånd og til å fremme et godt arbeidsmiljø. Du vil være i tett dialog med senterlederen om satsingsområder og daglig drift av senteret, og du vil være en viktig bidragsyter til at senterets 33 dyktige hel- og deltidsansatte har gode rammebetingelser.

Du kjenner godt til senterets ulike tilbod til skolesektoren, og du har god forståelse for skolenes behov for den støtte som Naturfagsenteret kan bidra med for å fremme god naturfagsundervisning.

Les mer på www.naturfagsenteret.no

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglig drift
 • Strategisk rådgiving til senterleder
 • Budsjettering, økonomioppfølging og ledelsesrapportering
 • Bidra ved ansettelser og personaloppfølging
 • Bidra ved større innkjøp og arbeidsplassutvikling
 • Drifte og være pådriver i HMS-arbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå
 • God kjennskap til UH-sektoren
 • Erfaring fra skolen
 • God kunnskap om rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet
 • Solide språklige ferdigheter i norsk

Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som har gode administrative egenskaper og med evne til å tenke helhetlig. Du må være løsningsorientert og bidra med rammebetingelser for å beholde et godt arbeidsmiljø. Ut fra din kunnskap om skolesektorens behov er du en rådgiver for senterlederen når det skal tas strategiske valg.

Vi tilbyr

 • lønn som kontorsjef, stillingskode 1054, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 655 400 og kr 704 900, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Senterleder: Merethe Frøyland, telefon 22 85 67 26 / 918 36 104, e-post [email protected]

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet kontakt HR rådgiver Ørjan Pretorius, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS