LEDIG STILLING VED OSLOMET

Prosjektleder for å utvikle satsningen Intelligent helse

Søknadsfrist: 31.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Vi søker en innovasjonsorientert prosjektleder, som skal utvikle OsloMets satsning Intelligent helse videre i samspill med interne og eksterne miljø. Stillingen er fast i 100 % og vil være organisatorisk plassert ved Fakultet teknologi kunst og design (TKD), men den som ansettes vil jobbe både for Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for TKD.

En bærekraftig velferdsstat er avhengig av nye løsninger som gir befolkningen bedre og mer effektive velferds-, helse og omsorgstjenester. For å løse utfordringene må det skapes nye arenaer i møte mellom fagmiljøer innen helse, teknologi og samfunnsvitenskap, helseforetakene, kommunene, næringslivet og brukerne. OsloMet, som den største leverandøren av kandidater til helsesektoren, vil møte dette behovet med satsningen Intelligent helse. Satsningen har vært under utvikling i flere år, og etableres på tvers av institusjonen. Initiativet samler fagmiljøer innen helse, teknologi og samfunnsvitenskap. Intelligent helse vil også ha en sentral rolle i campusutviklingen ved OsloMet.

Intelligent helse skal spesielt bidra med kunnskap og løsninger for å fremme helse og bedre forebygging, behandling og rehabilitering; med søkelys på teknologi- og tjenesteutvikling innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene, koblet til komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Innovative løsninger skal skape samfunnsmessige gevinster ved å involvere hele verdikjeden, deriblant samspillet mellom brukerne og offentlige tjenester, næringsliv og akademia.

Som prosjektleder for satsingen Intelligent helse vil du bygge opp organisasjonen rundt prosjektet som vil være institusjonsovergripende og ha flere delprosjekter. Du vil jobbe langsiktig og identifisere forutsetninger og utfordringer for videre realisering. En tydelig handlingsplan og kommunikasjonsstrategier i samarbeid med relevante aktører er viktig. Utviklingen vil skje i tett dialog med stab, dekanater og arbeidsgruppe for Intelligent helse. Du vil rapportere til dekaner og styringsgruppen.

Stillingen er også en del av OsloMets fokus på å forsterke innovasjonsfaglig kompetanse innen både kommersiell og ikke-kommersiell innovasjon i fagmiljøene. Dine oppgaver vil også innebære samhandling på relevante strategiske arenaer, for eksempel innovasjonsklynger, og med andre bruker og interesseorganisasjoner. Arbeidsplassen vil være OsloMets Campus Pilestredet. Perioder ved Campus Kjeller må påregnes.

Vi søker deg som har

 • minimum mastergrad og faglig kompetanse tilsvarende PhD nivå
 • erfaring med prosjektledelse
 • erfaring fra søknadsprosesser fra internasjonale arenaer
 • erfaring fra samhandling med næringslivet og offentlig sektor
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at du har

 • erfaring med innovasjonsledelse
 • erfaring fra å lede tyngre tverrfaglige satsninger
 • brede nettverk innen akademia, helse/teknologisektoren og næringsliv
 • dokumentert forskningserfaring ved publikasjonsliste

Vi ønsker deg som

 • har en motiverende og inkluderende arbeidsstil
 • er målbevisst og resultatorientert
 • har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet
 • er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur
 • evner både å jobbe selvstendig og i team
 • har evne til å skape tillit og bygge relasjoner

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen plasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver, og lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk: lønnstrinn 60-74, det vil si kroner 535 200 – 694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • prodekan for Innovasjon og tverrvitenskapelige utdanningsprogrammer Kaare Magne Nielsen, tlf 957 22 588, ved Fakultet HV
 • Instituttleder for Institutt for maskin, elektronikk og kjemi Astrid Oust Janbu, tlf 915 14 326, ved Fakultet TKD.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Søk på stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/06643

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS