LEDIG STILLING VED OSLOMET

Kontorsjef i fakultetsdirektørens stab

Søknadsfrist: 15.01.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vi ønsker å styrke ledelsen og koordineringen av fakultetets lederstøttefunksjon og søker i den forbindelse etter en dyktig og motivert kontorsjef til å lede den nye enheten. Enheten vil bestå av 8-10 årsverk. Kontorsjefen vil, i samarbeid med fakultetsdirektør, sikre god ledelsesrådgivning og avlastning til ledergrupper på fakultets- og instituttnivå.

Vi søker en serviceinnstilt og løsningsdyktig leder med stor gjennomføringskraft og evne til god kommunikasjon. Vi ser etter en person som liker å løse problemer, som har et skarpt blikk for forbedringsområder og som bidrar sterkt til et trygt og konstruktivt arbeidsmiljø. Du er en entusiastisk bruker av digitale verktøy og erfaren i digital kommunikasjon.

Vi ønsker deg som er en tydelig og pedagogisk leder, som lytter aktivt til dine medarbeidere og tar deres kompetanse på alvor.

Du må forstå prosesser som fungerer på tvers av enheter, og kunne benytte organisatoriske mekanismer for å utvikle og forbedre disse. Dette innebærer å se strukturer og løsninger i et komplekst landskap.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • oppfølging, utvikling og støtte til medarbeiderne i din enhet
 • støtte og rådgivning til fakultetsledelsen
 • koordinering av større prosjekter og arrangementer, og prioritering av løpende oppgaver
 • bemanningsplanlegging, rekruttering og sykefraværsoppfølging i egen enhet
 • sikre stor grad av tverradministrativ kompetanse i din enhet og godt samarbeid med de administrative fagseksjonene ved fakultetet og universitetet
 • sikre godt samarbeid og god kommunikasjon med alle interessenter og samarbeidspartnere

Vi søker deg som har

 • relevant universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis på masternivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet
 • lang erfaring med administrativt arbeid (og ledelse), gjerne innen universitets- og høgskolesektoren
 • utøvet operativ ledelse i form av utvikling av team, en-til-en ledelse og ressursplanlegging fram mot frister og resultatkrav
 • forståelse for sektorens oppbygging og administrasjonens rolle i relasjon til universitets kjerneoppgaver
 • gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • motiverte kollegaer på et fakultet som er i sterk utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Ved spørsmål om tilsettingsprosess og søknadsbehandling kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1054 kontorsjef, lønnstrinn 66-71, dvs kroner 597 000-658 300 pr. år.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 20/11809

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS