LEDIG STILLING VED OSLOMET

FoU-leder - institutt for maskin, elektronikk og kjemi

Søknadsfrist: 31.12.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD. Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer og et masterprogram innen elektronikk, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 800 studenter.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi(MEK) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har omtrent 45 ansatte og 800 studenter. Instituttet har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Instituttet har bacheloringeniørutdanninger innen maskin, elektronikk og bioteknologi & kjemi, masterutdanning innen elektronikk og emner på fakultetets ph.d.-program i “Engineering Science”.

Det har vært en betydelig vekst i forskningsaktivitetene på instituttet de siste årene, og potensialet for videre utvikling er stort. Instituttet har etablerte forskningsmiljøer innen medisinsk teknologi, robotikk, automatisering og intelligente systemer. Et forskningsmiljø innen maskin er i nylig etablert. Instituttet har flere eksternfinansierte prosjekter. Les mer om instituttet her.

Institutt MEK søker ny FoU-leder i 50% stilling. FoU-leder rapporterer til instituttleder, og vil inngå i ledergruppen på instituttet sammen med instituttleder og utdanningsleder. Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet til å søke samme stilling for en sammenlagt ansettelsesperiode på tolv år.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

FoU-leder har ansvaret for utarbeidelse og implementering av instituttets FoU-strategi i samråd med instituttleder og prodekan for FoU ved Fakultet TKD.

Dette innebærer blant annet oppgaver som å:

 • jobbe med nettverksbygging innen akademia og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt
 • jobbe med rådgiving, i samråd med administrasjonen, for forskere og forskningsgrupper om hvilke finansieringsmuligheter som finnes
 • rådgi forskere og forskningsgrupper, i samråd med administrasjonen, i arbeidet med utvikling av søknader om eksternfinansiering
 • delta i ansettelser av vitenskapelige ansatte på instituttet
 • sikre tilstrekkelig kunnskap om etikk og policy hos instituttets forskere
 • jobbe sammen med administrasjonen for å forbedre administrative rutiner og prosesser som er knyttet til forskning
 • initiere og gjennomføre aktiviteter for ph.d.-studenter og postdoktorer på instituttet i samarbeid med FoU administrasjonen
 • jobbe for enda tettere kobling mellom utdanning og forskning sammen med utdanningsleder
 • bidra til instituttets plan-, budsjett- og rapporteringsarbeid

FoU-leder har personalansvar for ph.d.-studenter og postdoktorer ved instituttet.

Vi søker deg som har

 • førstekompetanse som er relevant for ett eller flere av instituttets fagfelt
 • betydelig erfaring fra FoU-virksomhet, inkludert erfaring med ledelse av store FoU-prosjekter, søknader om eksternfinansiering, veiledning av ph.d.-studenter, publisering etc
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og et skandinavisk språk

Vi ønsker deg som

 • har en motiverende og inkluderende lederstil
 • har evne til å ta beslutninger, være fremtidsrettet og løsningsorientert
 • har evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • er engasjement og har entusiasme for stillingen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig miljø
 • mulighet for nettverksbygging og lederutvikling
 • en arbeidsplass i stadig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, dvs. kroner 701.300 – 790.100 pr. år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk i vårt rekruteringssystem.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/08154

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS