Stilling:

Direktør til sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mat og miljø - Folkehelseinstituttet

Søknadsfrist 31. desember 2018

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) utarbeider vitenskapelige og uavhengige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også ta opp spørsmål på eget initiativ. Vurderingene blir brukt til å gi råd, og som grunnlag ved vurdering av tillatelser og regelverk – og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM er en viktig premissgiver for arbeidet med å sikre trygg mat og kosmetikk, god dyrehelse og dyrevelferd, god plantehelse, bærekraftig handel med truede arter og at det blir tatt relevante miljøhensyn.

VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komite på om lag 100 medlemmer oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen samt et faglig sekretariat på 22 personer. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

VKM driftes av sekretariatet som utfører vitenskapelige, administrative og kommunikasjonsfaglige oppgaver, og bistår komiteen i arbeidet med vurderingene. Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.

VKM er offisielt norsk kontaktpunkt for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). VKM er også norsk vitenskapelig myndighet under CITES (Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora).

For mer informasjon se www.vkm.no. Vi er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Folkehelseinstituttet søker direktør for sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Direktøren har ansvar for den daglige driften av VKM og personalansvar for sekretariatet. Direktøren skal legge til rette for at komiteen kan arbeide åpent, uavhengig og faglig solid, mens komiteen har ansvar for det faglige innholdet i risikovurderingene og andre uttalelser.Stillingen innebærer nasjonalt og internasjonalt samarbeid, blant annet deltakelse i møter i det rådgivende forumet til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Arbeidsoppgaver

· Overordnet ansvar for virksomheten, inkludert strategi og organisering, økonomistyring, dokumentasjon av resultater samt formidling av risikovurderingene

· Personalansvar for sekretariatet

· Utvikle sekretariatets samlede kompetanse gjennom etterutdanning og strategisk rekruttering

· Lede det tverrfaglige samarbeidet mellom mat og miljø, og integreringen av eventuelle nye oppgaver

· Ivareta sekretariatet og komiteen utad i dialogen med departementene og VKMs oppdragsgivere.

· Sørge for profesjonell og god mediehåndtering av saker og situasjoner innen eget ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

· Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis naturvitenskapelig, matematisk eller medisinsk.

· Relevant forskningskompetanse, minimum doktorgrad .

· Erfaring fra ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner, fortrinnsvis både fra offentlig forvaltning og forskning

· Formidlingskompetanse, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, beherske et skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig

· Det er en fordel med erfaring fra eller kjennskap til aktuelle norske samarbeidsmiljø og til arbeidet i internasjonale risikovurderingsorgan som European Food Safety Authority (EFSA).

Personlige egenskaper

· Framtidsrettet og strategisk tenkende

· God til å kommunisere og samarbeide

· Evne til å få folk med seg og lede gjennom andre

· Strukturert og løsningsorientert

Vi tilbyr

· En allsidig lederoppgave i et spisskompetent, mangfoldig og internasjonalt rettet arbeidsmiljø

· En utfordrende og viktig lederstilling for den nasjonale mat-, helse og miljøforvaltningen

· Stilling som direktør (kode 1062) og lønn etter kvalifikasjoner i henhold til statens regulativ

· Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Søk på stillingen her