Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR sjef

Søknadsfrist 28.02.2019

Er du vår nye initiativrike og resultatorienterte HR leder?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har 800 doktorgradskandidater, 600 vitenskapelig ansatte og 450 teknisk/ administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet søker en initiativrik og resultatorientert HR sjef som kan bidra til å utvikle fakultetet til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Seksjonen for personal, arkiv og HMS består for tiden av 15 engasjerte medarbeidere med stor spisskompetanse innenfor sine fagfelt. HR sjef inngår i den administrative ledergruppa på fakultetet og vil samarbeide tett med den faglige ledelsen.

Fakultetet lanserer i disse dager sin nye strategi som bl.a. vektlegger utvikling av et attraktivt og inkluderende arbeids- og studiemiljø. Realfag og teknologi mot 2030

Sentrale arbeidsområder

 • Videreutvikle en HR strategi samt effektivisere og forbedre det praktiske HR arbeidet på hele fakultetet
 • Gi råd og støtte i personal- og organisasjonsspørsmål
 • Koordinere arbeidsgivers gjennomføring av lønnsforhandlingsprosessene
 • Sikre godt samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner
 • Personalansvar for medarbeiderne i seksjon for personal, arkiv og HMS
 • Tett samarbeid med de sentrale fagavdelingene innen personalområdet

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Solid og relevant ledererfaring
 • Erfaring fra strategisk og operativt HR-arbeid
 • God kjennskap til lov og avtaleverk
 • God kjennskap til sektoren
 • Solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk

Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen, kan erstatte utdanningskravet.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som er motiverende og har evne til å skape entusiasme for utvikling og endring.Du må ha evne til å organisere arbeidet, delegere og sørge for framdrift og gode leveranser til rett tid. I tillegg til gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, skal du ha god organisasjonsforståelse og evne til å tenke helhetlig og strategisk. Digital kompetanse og evne til å tilegne seg nye ferdigheter er også viktige egenskaper.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel kode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 695 500 og kr 871 300, avhengig av kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Vennligst klikk på "send søknad".

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Fakultetsdirektør Jarle Nygard på telefon 99 16 93 57

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet; personalkonsulent Therese Ringvold, [email protected], tlf. 22 85 16 06

Søk på stillingen