Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forvaltningssjef - eiendom

Søknadsfrist: 01.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Som forvaltningssjef i Eiendomsavdelingen (EA), er du ansvarlig for dialogen med våre interne og eksterne leietakere og for å videreutvikle denne kontakten. UiO har høyt fokus på arealeffektivisering. I 2024 vil Livsvitenskapsbygget på 67.000 kvm stå klart til innflytting og store arealer på Nedre Blindern skal fraflyttes. Du vil spille en sentral rolle i arbeidet med universitetets campusutvikling og arealforvaltning med sikte på å utnytte våre egne arealer for å ivareta UiOs faglige satsninger, redusere innleiekostnader og vurdere eiendommenes potensial som inntektskilde. Du er ansvarlig for internhusleieordningen og dermed for størstedelen av EAs inntekter, og du vil bl.a. arbeide med tilpasning av internhusleieordningen for å ivareta de spesielle behovene til Livsvitenskapsbygget.

Forvaltningsseksjonen består av åtte medarbeidere, inkludert leder, og du blir dermed en del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle egen enhet
 • Skape gode dialoger med EAs interne leietakere (fakulteter, museer, universitetsbibliotek)
 • Iverksette tiltak for arealeffektivisering i samarbeid med leietakerne og bidra til å redusere innleie – i både stor og liten skala
 • Følge opp gårdeiere, reforhandle kontrakter og evt. inngå nye
 • Videreutvikle seksjonens arbeidsprosesser og bruk av digitale verktøy
 • Være rådgiver for EAs ledergruppe i saker innenfor eiendomsforvaltningsområdet og bidra til god saksbehandling av slike saker
 • Følge opp inntekter og kostnader knyttet til interne og eksterne leieforhold

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet
 • Det kreves relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra stor og kompleks organisasjon
 • Det kreves erfaring fra kontraktsforvaltning og –forhandlinger i leieforhold
 • Det kreves erfaring med budsjettering og økonomioppfølging
 • Det er en fordel med erfaring fra bruk av FDV-system i forvaltningsprosesser

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er bevisst som leder, og har en lyttende og involverende lederstil. Det er viktig at du er serviceinnstilt overfor leietakere, kollegaer og andre samarbeidspartnere, samtidig som du er tydelig og med høy integritet.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1211 Seksjonssjef i lønnsspennet kr 731 800 – 826 000 (ltr. 77-81) pr. år avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Vi vil også legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt en av våre rådgivere i Habberstad:

 • Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf. 404 03 554, eller med
 • Ass. eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel på 913 68 921

Søk på stillingen