Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator (Avdelingsleder) - NORMENT

Søknadsfrist: 30.07.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus).


Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.


Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ble opprettet i 2013 som et senter for fremragende forskning (SFF). Senteret er basert på samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus. Senterets prosjekter involverer også flere nasjonale og internasjonale partnere.

Vi søker nå en administrativ koordinator (avdelingsleder) ved NORMENT. Stillingen hører under Institutt for klinisk medisin og er knyttet til Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA). Stillingen vil være en sentral administrativ støttestilling for senteret. Den administrative koordinatoren vil i samråd med senterledelsen ivareta den daglige driften ved NORMENT og rapporterer til NORMENTs senterleder.

Stillingen inngår i nettverket for administrative ledere ved Institutt for klinisk medisin.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering av senterets administrative stab og lederansvar for administrativt UiO-ansatte
 • Økonomisk og faglig rapporteringsvirksomhet for senteret og senterets internasjonale forskningsprosjekter
 • Informasjonsarbeid, pressekontakt og overordnet ansvar for senterets webside
 • Administrere og koordinere senterets møter og seminarer
 • Sekretariatsfunksjon for senterets ledergruppe og styre
 • Administrativt støtte ved søknader om eksterne midler
 • Bidra med administrativ støtte til UiOs fagansatte ved senteret i samarbeid med administrativt personell ved Institutt for klinisk medisin

Andre oppgaver kan tilkomme.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på masternivå innenfor ett eller flere av fagområdene økonomi, juss, administrasjon, ledelse og/eller vitenskapelig utdannelse på PhD nivå i ett av senterets fagområder
 • Dokumentert bred erfaring innenfor den skisserte oppgaveporteføljen, herunder god kjennskap til forskningsadministrasjon
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk (senterets arbeidsspråk)
 • Relevant kompetanse fra universitets- og/ eller sykehussektoren

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Har evnen til å skape et godt arbeidsmiljø rundt deg
 • Er selvstendig, initiativrik og utpreget serviceorientert
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har godt humør og evnen til å tåle periodevis sterkt arbeidspress og pågang fra mange ulike kanter
 • Evner å håndtere flere oppgaver samtidig

Vi vil legge betydelig vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • En variert og spennende stilling i grenseflaten mellom sykehus og universitet, innenfor avansert forskning
 • For den rette kandidat vil det være betydelige muligheter for kompetanseutvikling og læring innenfor to store og komplekse sektorer
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Attraktive velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Trening i arbeidstiden, inntil 1,5 time pr uke
 • Stillingen har fleksitidsordning med sommertid fra 15.05 til 14.09
 • Lønn som avdelingsleder, stillingskode 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 583 900 og kr 667 200, avhengig av kompetanse

Søknaden skal inneholde

Følgende vedlegg skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Vitnemål
 • CV med referanser (fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet)

Det vil bli avholdt intervju med aktuelle kandidater.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:

 • Senterleder Ole A. Andreassen, epost: [email protected], tlf. 22 11 78 43, mobil + 47 990 38 893

Søk på stillingen