Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef ved Seksjon for studiekvalitet

Søknadsfrist 18.12.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo (UiO) er et ledende europeisk forskningsintensivt universitet med flere verdensledende miljøer og stor faglig bredde. UiO har landets bredeste fagtilbud, med nærmere 200 studieprogrammer og 27000 studenter, 3000 Phd kandidater og 6000 ansatte.

UiO oppretter nå en ny avdeling for studieadministrasjon, bestående av tre underliggende seksjoner. Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering. Avdelingen skal bistå enhetene med administrativ drift og skal yte tjenester direkte til studenter og søkere.

Vi søker nå etter ambisiøse og godt kvalifiserte kandidater til stillingen som seksjonssjef for Seksjon for studiekvalitet. Seksjonen har 24 ansatte. Seksjonssjef rapporterer til avdelingsdirektør, og inngår i avdelingsdirektørens ledergruppe

Seksjonens ansvarsområder

Seksjon for studiekvalitet forvalter lover og forskrifter for studier, eksamener og grader og bistår enhetene med:

 • Bachelor-, master- og ph.d- programmene, samt EVU
 • Regelverk
 • Utdanningskvalitet og læringsmiljø
 • Kvalitetssystemet for utdanning, systemansvar
 • Si i fra systemet, systemansvar
 • Tilrettelegging for studenter med særskilte behov
 • Internasjonalt samarbeid og mobilitet
 • Sekretariatsoppgaver for relevante utvalg og nemnder
 • Koordinering av relevante nettverk

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonssjefen skal lede og utvikle seksjonens arbeid, og har ansvar for kvalitet, ressurskoordinering og fremdrift
 • Ivareta personalansvar: ledelse og oppfølging av ansatte, koordinering og bemanningsplanlegging, rekruttering
 • Koordinering av seksjonens oppgaver, møtevirksomhet, informasjonsarbeid og rapportering
 • Ivareta informasjon til og dialog med seksjonens brukere og samarbeidende enheter
 • Disponering av økonomiske midler innenfor tildelt ramme

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelor
 • Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Solid ledererfaring med personalansvar og administrative lederoppgaver
 • Omfattende erfaring fra arbeid med forvaltning av utdanning
 • Erfaring fra forvaltning og administrativt støtteapparat for de aktuelle ansvarsområdene.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som liker å jobbe i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interessenter. Du har evne til å arbeide systematisk, er resultat- og løsningsorientert og nytenkende. Du er en tydelig og motiverende leder, og legger vekt på å følge opp og utvikle dine medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø. Vi vektlegger personlige egenskaper som samarbeidsevner, gjennomføringsevne, serviceinnstilling, fleksibilitet og profesjonalitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som seksjonssjef kode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 650 000 og kr 835 000, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsdirektør: Hanna Ekeli, tlf: 22857436, mobil: 99001817, epost: [email protected]
 • Administrasjonssjef: Eva Helene Mjelde, tlf: 22855548, mobil: 90015585, epost: [email protected]

Søk på stillingen