Stilling:

Seksjonsleder - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Søknadsfrist: 25.11.18

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om MINA

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) har om lag 200 ansatte. Våre medarbeidere forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv. Fakultetet har ca 650 studenter og 90 doktorgradsstudenter. Fakultetet er delt inn i fire vitenskapelige seksjoner og en seksjon for teknikere. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt- og internasjonalt, og fakultetet preges av en svært vital forskningskultur. Les mer om MINA på https://www.nmbu.no/fakultet/mina.

Om stillingen

Ved Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en nyopprettet fast stilling som leder for seksjon for teknikere.

Arbeidsoppgaver

Seksjon for teknikere er nyetablert og stillingen som leder for denne seksjonen er nyopprettet. Stillingen er delt mellom ledelse og HMS-arbeid (ca 50/50).

Lederen skal

 • Ha personalansvar for teknisk seksjon som består av ca 20 personer
 • Fremme et sterkt faglig og sosialt miljø i seksjonen
 • Etablere og videreutvikle gode rutiner for drift av fakultetets laboratorier
 • Ha ansvar for nødvendige prosedyrer og dokumentasjon for HMS og internkontroll på laboratorier, verksted og i felt
 • Bidra til godt samarbeid på tvers av fakultetet

Seksjonslederen vil være en del av dekanens ledergruppe.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Det kreves at kandidaten har:

 • relevant utdanning med faglig tyngde innen realfag eller ledelse (masternivå eller lignende), gjerne begge deler. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • dokumentert ledererfaring

Det er ønskelig med:

 • erfaring innen yrkeshygiene/HMS
 • erfaring fra utdannings- og forskningssektoren

Personlige egenskaper/egnethet

Personlig egnethet vil stå svært sentralt i denne stillingen.

Det kreves at kandidaten:

 • er trygg i lederrollen og arbeider strukturert, med fleksibilitet og evne til å prioritere
 • evner å sette tydelige forventninger og følge opp ansatte
 • er inkluderende, sosial og har gode kommunikasjonsevner
 • er interessert i å skape et godt arbeidsmiljø
 • ear evne til å arbeide både selvstendig og i gruppe
 • evne til å motivere og engasjere

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av seksjonsleder.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1211 seksjonssjef, ltr. 65-75 (NOK 576.100 – 695.500) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Informasjon til søkere

Nærmere opplysninger ved:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 25.11.18

Søk stillingen