Ledig stilling ved NGU

Senterleder ved Nasjonalt borekjerne-og prøvesenter på Løkken

Søknadsfrist: 25.04.2019

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har en ledig 50 % stilling som senterleder ved Nasjonalt borekjerne- og prøvesenter fra 1. juli. Stillingen er tilknyttet Laget for mineralressurser.

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

NGU har ansvar for å forvalte Nasjonalt borekjerne- og prøvesenter, som inneholder borekjerner og geologisk prøvemateriale fra Norges fastland og havområder. Senteret er lokalisert på Løkken Verk i Meldal kommune, ca. 7 mil vest for Trondheim, og inneholder per i dag ca. 750 000 meter borekjerner i tillegg til flere ulike samlinger med geologiske prøver. Stillingen omfatter ansvar for drift av senteret, inklusiv kundekontakt og vedlikehold av relevante databaser.

Innlevering av borekjerner i forbindelse med mineralundersøkelser er regulert i Forskrift til Mineralloven mens andre typer borekjerner og prøvemateriale innleveres etter avtale. De fleste av samlingene er offentlig tilgjengelig, og senteret tjener både mineralindustri, forskning og allmenhet.

Kvalifiserte kandidater bør ha utdanning innen geofag på bachelornivå. Kunnskap om norsk geologi og norske mineralressurser er en fordel, ettersom stillingen medfører omfattende kontakt med mineralnæring og forskningsmiljøer i inn- og utland. Den som ansettes i stillingen vil ha sitt primære arbeidssted på Løkken, men en del reiseaktivitet mellom Løkken og NGU i Trondheim må påregnes. Søkere må beherske engelsk både skriftlig og muntlig, og gode kommunikasjonsevner er en forutsetning. Erfaring fra bruk av digitale kartløsninger og databaser er en fordel.

Den utlyste stillingen inneholder en del praktiske oppgaver i form av manuell og maskinell løfting og tilrettelegging. Det kreves trucksertifikat klasse T1 - T5 i tillegg til bilsertifikat klasse B og BE. Logistiske evner, god ordenssans og fleksibilitet er nødvendig.

Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og internasjonalt samarbeid. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Stillingen blir lønnet i samsvar med utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale som: Overingeniør (stillingskode 1087) fra kr 464 400,-, eller Senioringeniør (stillingskode 1181) fra 505 400,- brutto pr år. Av beløpet trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Mer informasjon om stillingen kan en få ved å kontakte:

Søknad med CV, vitnemål, publikasjonsliste, forskningsinteresse, og navn og epostadresse på tre referansepersoner sendes innen 25.04.2019 ved å trykke ”Søk på stilling” oppe til høyre.

Søkerlistene er offentlige. I følge Offentleglova § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Søk på stilling