Stilling:

Teamleder – økonomirapportering og budsjett

Søknadsfrist 22.01.2019

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Økonomi- og innkjøpsavdelingen er inne i en spennende endringsreise og fokuserer på å ha effektive prosesser og benytte automatiserte og digitale verktøy i det daglige arbeidet. Økonomifunksjonen er en del av Område for organisasjon og digitalisering og hele området er opptatt av å tenke nytt og blant annet utnytte ny teknologi til det beste for brukerne våre og hele organisasjonen.

Til fast stilling som seniorrådgiver søker vi deg som ønsker å ta teamlederansvaret for rapportering og budsjett. Virksomhetsbudsjettet og FoU-budsjett vårt er på henholdsvis ca. 850 millioner kroner og 10 milliarder kroner.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Fasilitere og drive prosessforbedring innen økonomiområdet på tvers av virksomheten
 • Teamleder med et faglig ansvar for rapportering og budsjett
 • Lede og drive prosjekter
 • Utarbeid god styringsinformasjon og saksdokumenter for ledelsen
 • Økonomistyringsoppgaver

Vi søker deg som

 • har høyere økonomisk utdanning, minimum bachelornivå
 • har solid økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • har prosjektledererfaring
 • er beslutningsdyktig og endringsorientert
 • kommuniserer godt muntlig og skriftlig
 • kan bygge relasjoner og har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr deg

 • mulighet til å være med å utforme fremtidens økonomifunksjon
 • en faglig utfordrende og selvstendig stilling
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • hyggelige kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Jostein Sexe på mobil 97 19 92 06

Søk på stillingen