LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prorektor for forskning og utvikling

Søknadsfrist: 02.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er et breddeuniversitet som bidrar med kunnskap om helse, urfolk, hav, teknologi, klima og miljø, ressurser, geopolitikk og samfunns- og næringsutvikling som verden trenger. UiT er skapt av fremsynte folkevalgte, dedikerte ansatte og kunnskapstørste studenter som gjennom 50 år har gitt mer enn 65 000 fagfolk til samfunns- og næringsliv. UiT har et særlig mandat til å frembringe og formidle kunnskap om arktiske forhold på vegne av nasjonen Norge og for en verden som ser mot nord.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Les mer om UiT og vår strategi Drivkraft i nord på uit.no. UiT har 17 100 studenter, mer enn 4 000 ansatte, og er etablert på 10 studiesteder i Nord-Norge. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. Prorektor kan ha sitt hovedarbeidssted på en av de nevnte campuser.

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet (UiT) søker en utviklingsorientert og engasjert prorektor som har ansvar for UiTs forsknings- og utviklingsvirksomhet, herunder å

 • utvikle og lede implementeringen av UiTs strategier og mål for institusjonen som helhet og på prioriterte områder, særlig innenfor forskning, utvikling og innovasjon
 • legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon på høyt internasjonalt nivå
 • bidra til samarbeid og koordinering av forskningsområdet ved UiT, i sektoren, nasjonalt og med samarbeidspartnere
 • representere og posisjonere institusjonen utad på forskningsområdet
 • bidra til en positiv organisasjonskultur og et stimulerende arbeidsmiljø
 • delta i ledelse og oppfølging av virksomheten

Prorektor for forskning og utvikling rapporterer til rektor og er en del av rektors lederteam.

Prorektor for forskning og utvikling, eller prorektor for utdanning, vil bli utpekt som rektors faste stedfortreder. Det vil da også følge ansvar og oppgaver som beskrevet for rektor i universitets- og høyskoleloven.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Kvalifikasjoner

Vi søker en prorektor med kunnskap, vilje og kraft til å videreutvikle og forsterke universitetets posisjon på forsknings- og utviklingsfeltet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Den som ansettes må

 • være bedømt som toppstillingskompetent, men kan ha minimum førstestillingskompetanse dersom det i tillegg dokumenteres erfaring fra ledelse av strategi- og utviklingsarbeid innen forskningsområdet
 • ha god organisasjonsforståelse og forståelse av universiteters virksomhet
 • ha kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • ha gode evner til muntlig og skriftlig framstilling på norsk og engelsk
 • ha gode lederegenskaper
 • ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid

For å bli vurdert som rektors stedfortreder kreves toppstillingskompetanse.

Det vil være en fordel å

 • ha kjennskap til UiT som organisasjon
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Personlig egenthet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljø
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • lønn og vilkår etter nærmere avtale

Prorektor følger rektors åremål og ansettes for en periode på fire år fra 1.8.21, med mulighet for ansettelse i ytterligere en fireårsperiode.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser
 • vitnemål og karakterutskrifter

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Det vil etterstrebes å skape kjønnsbalanse i universitetets øverste ledelse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS