Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver / seniorrådgiver (prosjektleder)

Søknadsfrist 28.03.2019

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Entusiastisk prosjektleder søkes til å lede samarbeidsprosjekt innen rekruttering til sykepleierutdanningene.

Om stillingen

Ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver med arbeidsoppgave som prosjektleder for prosjekt for rekruttering til sykepleie og sykepleierutdanningen i Nord universitets region. Prosjektet er et samarbeid mellom universitetet, kommunene, fylkene og praksisfeltet med flere, med FSH som prosjekteier.

Vi søker nå etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan lede prosjektet, være pådriver, sekretær, fasilitator mv.

Arbeidet vil innebære tett samarbeid med dekan, faggruppeleder og fakultetsdirektør, administrasjonen ved fakultetet og andre interessenter som kommuner, fylket, helseforetak mv.

Stillingens nærmeste overordnede vil være fakultetsdirektør ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidsgruppen for stor-prosjektet rekruttering til sykepleie i Nordland og nord -delen av Trøndelag, koordinere arbeidsgruppens arbeid med de ulike tiltakene i handlingsplanen, sekretariatarbeid for arbeidsgruppen og styringsgruppen.
 • Bidra til prosjektplan, framdriftsplan, handlingsplan etc. herunder også gjennomføring.
 • Ha spesielt ansvar for oppfølging av studentambassadørene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
 • Jobbe med å bygge videre på eksisterende samarbeid i nettverk med eksterne samarbeidspartnere, som kommuner, helseforetak, Regionråd mv.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning, bachelorgrad og mastergrad. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet i rådgiverstilling
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra markedsføringsarbeid
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode IT- ferdigheter

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Ønskede egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Gode evner til kommunikasjon og formidling, muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Kjennskap til sykepleieutdanningen og helsesektoren vektlegges
 • Gode analytiske evner

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1434 rådgiver, ltr 56 – 66 (kr. 488 500 – 586 500) eller kode 1364 seniorrådgiver, ltr 63 - 72 (kr. 555 100 – 658 300). For særs godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen, tlf: 75 51 72 17 / 41 51 07 22, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 28.03.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae CV
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Minimum to referanser.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30083717

Søk på stillingen

fnokode:1234