LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Kontorsjef - leder for enhet for prosjekt og utvikling

Søknadsfrist: 08.08.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Eiendomsavdelingen er en del av avdeling for digitalisering og infrastruktur. Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, utvikling og dagligdrift og vedlikehold av infrastrukturen ved universitetet. Avdelingen forvalter totalt ca. 140 000 m2 og har ca. 70 ansatte.Eiendomsavdelingen er under omorganisering og skal deles i 3 enheter: Campusservice, eiendomsforvaltning og en ny enhet for prosjekt og utvikling som er under etablering.

Om stillingen

Ved Nord universitet, eiendomsavdelingen, enhet for prosjekt og utvikling, campus Bodø, er det ledig en fast 100 % stilling som kontorsjef - leder for enhet for prosjekt og utvikling som er under etablering.

Enhet for prosjekt og utvikling skal ha ansvar for alle små og store utviklings- og ombyggingsprosjekter som ligger under eiendomsavdelingens arbeids- og ansvarsområdet. Enheten vil få 7-8 kompetente medarbeidere med ulik kompteanse for å utvikle våre campuser og studiesteder til beste for studenter og ansatte.

Stillingen har kontorsted campus Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og sikre god prosjektgjennomføring
 • Utarbeide og vedlikeholde rutiner for prosjektgjennomføring
 • Påse at det er etablert systemer og rutiner for internkontroll og kontrollere at gjeldende retningslinjer og rutiner overholdes
 • På delegasjon fra Eiendomssjef; styre eiendomsavdelingens prosjektportefølje helhetlig
 • Ledelse av, og deltakelse i, utviklingsprosjekter ved eiendomsavdelingens totale ansvarsområde
 • Den som tilsettes må også forvente oppdrag og deltagelse i prosjekter ut over det som er anført her
 • Sørge for gode systemer og rutiner for prosjekter og utvikling og samspill med studentene andre avdelinger og fakultetene
 • Planlegging av ressursbruk og rapportering av resultater.
 • Budsjettering og økonomisk oppfølging av enhetens virksomhet og enkeltprosjekter.
 • Utvikle et godt samspill med våre leverandører.

Leder prosjekt og utvikling skal ha det samlede personal-, økonomi- og resultatansvar for enheten.

Leder prosjekt og utvikling skal bidra til å utvikle gode administrative og tekniske løsninger som ivaretar behovet for en god og effektiv tjenesteleveranse knyttet til eiendomsavdelingens prosjekter og utviklingsprosesser, og bidra til godt samspill med leverandører, fakultetene og relevante enheter på virksomhetsnivå.

Leder prosjekt og utvikling har ansvar for at enheten drives innenfor rammene gitt i regelverk og beslutninger, og at tjenestefeltet utvikles i samsvar med universitetets beslutninger og behov.

Leder prosjekt og utvikling har på delegasjon fra eiendomssjef ansvaret for prosjekter og utviklingsprosesser ved eiendomsavdelingen og ved, våre studiesteder.

Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som kontorsjef, leder for enhet for prosjekt og utvikling, kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og særlig relevant praksis, og/ eller etter- og videreutdanning kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk
 • Relevant ledererfaring og faglig erfaring innenfor prosjektstyring
 • Erfaring med budsjett- og resultatansvar, samt personalansvar
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Kunnskap om offentlig forvaltning fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren
 • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
 • Forståelse for akademia og hvordan administrasjonen skal tilrettelegges for å oppnå universitetets mål
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Kunne inspirere, motivere og ha en inkluderende lederstil
 • Være utviklingsorientert og ha gjennomslagskraft
 • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Være en god relasjonsbygger
 • Ha godt humør og trives med utfordringer og et høyt tempo
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kontorsjef - Ltr. 70 - 77 (650 300,- - 752 800)For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Eiendomssjef Tomm Sandmoe, e-post: [email protected] eller på telefon: +47 74 11 20 25 / mobil: +47 97 50 94 95

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 08.08.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30120356

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS