Ledig stilling ved NMBU

Rektor

Søknadsfrist: 19.05.2019

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker rektor for perioden 1.8.2019 – 31.7.2021. Vi søker etter en person med høy vitenskapelig kompetanse (fortrinnsvis professorkompetanse) som legger til rette for NMBUs visjon om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

NMBUs fremtidige rektor skal sørge for å videreutvikle organisasjonens internasjonale konkurransedyktighet, tilby attraktive studier og rekruttere talentfulle studenter og et høyt kompetent personale. NMBU er inne i en svært viktig prosess med å samlokalisere veterinærmiljøet i Oslo og fagmiljøet i Ås gjennom å overta og ta i bruk nytt bygg for samlokaliseringen i 2020.

Vi søker en rektor som:

  • kan vise til vellykket ledelse av kunnskapsorganisasjoner
  • har erfaring med endringsledelse, og setter seg raskt inn i komplekse problemstillinger
  • har formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved universitet og høgskole, fortrinnsvis innen et av universitetets fagområder, og har bred erfaring fra undervisning, forskning og formidling
  • har betydelig organisasjonsforståelse og innsikt i samspillet mellom universitetet og samfunnet omkring, erfaring med gode endrings- og medbestemmelsesprosesser og evne til å utvikle effektive administrative tjenester
  • kan skape tillit og nettverk ved egen institusjon, nasjonalt og internasjonalt, og som er en synlig og dyktig kommunikator i media, på samfunnsarenaen, overfor myndigheter og andre beslutningstakere, samt universitetets medarbeidere og studenter
  • har en lederstil preget av samarbeid og dialog, er resultatorientert og har beslutningsstyrke og prioriteringsevne
  • har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Lønnsvilkår og informasjon

Ytterligere informasjon hos:

  • Administrasjonsdirektør Lars Atle Holm, tlf. 901 11 349 / e-post [email protected] eller
  • Personal- og organisasjonsdirektør Jan Petter Stenberg tlf. 924 25 576 / e-post [email protected]

Rektor ansettes på åremål i perioden 1.8.2019 – 31.7.2021[1]. Tiltredelse omgående. Stillingen lønnes etter avtale.

[1] Nåværende rektor slutter etter eget ønske, og vi søker hennes etterfølger for den resterende delen av inneværende åremålsperiode. Det kan åpne seg en mulighet for å søke ny åremålsperiode på fire år.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 19.05.2019

Søk stillingen