Ledig stilling ved NMBU

Administrasjonssjef - Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

Søknadsfrist: 18.08.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) er det ledig fast stilling som administrasjonssjef med tiltredelse snarest mulig.

Administrasjonssjefen har på delegasjon fra dekan ansvar for og leder fakultetets administrative virksomhet innenfor områdene økonomi, personal og organisasjon, HMS, eiendomsdrift, kommunikasjon, forskning og studie.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultetet har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom undervisning og forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. BIOVIT dekker mange fagområder: agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantevern og matplanter, plantebiologi og bioteknologi, genombiologi og bioinformatikk, avl og kvantitativ genetikk, ernæring og fysiologi, etologi og husdyrmiljø. Det er ca. 220 vitenskapelige/tekniske ansatte og 500 studenter.


Det er 18 administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen som yter service og er rådgivere for ansatte og studenter. Arbeidssted er Campus Ås.

Administrasjonssjefen har ansvar for at fakultetsadministrasjonen drives innenfor rammene gitt i regelverk og beslutninger, og skal løpende initiere forbedrings- og utviklingsprosesser for å styrke de administrative arbeidsprosessene i samsvar med NMBUs og fakultetets mål.

Arbeidsoppgaver

I tillegg omfatter administrasjonssjefens oppgaver bl.a.:

 • Bistå dekan i det strategiske arbeidet, herunder implementeringen av strategier og handlingsplaner
 • forberede saker for Fakultetsstyret og bistå dekan i iverksettelse av fakultetsstyrets vedtak
 • ivareta god økonomistyring, ressurs- og personalforvaltning samt HMS-oppfølging i henhold til gjeldende regelverk
 • sørge for god informasjon og kommunikasjon internt på fakultetet
 • være fakultetets kontaktpunkt mot de sentrale administrative enhetene
 • ivareta personalansvar for fakultetets administrative ansatte og legge til rette for kompetanseutvikling av disse.

I tillegg vil administrasjonssjefen ha ansvar for et bredt spekter av andre administrative oppgaver.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte formal kompetanse.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper i bruk av administrative IKT-systemer.

Det er ønskelig med:

 • Ledererfaring fra tilsvarende stilling
 • Erfaring med personalforvaltning innen statlig sektor
 • Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring med omstillings- og effektiviseringsprosesser
 • Kjennskap til Agresso/UBW økonomi- og personalsystem og dokumenthåndteringssystemet Public 360.

Personlige egenskaper

Vår nye administrasjonssjef må ha en inkluderende, motiverende og resultatorientert lederstil med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Han/hun må ha god organisasjons- og rolleforståelse, ha overblikk og evnen til å prioritere i en travel arbeidssituasjon. Videre må administrasjonssjefen kunne arbeide selvstendig og strukturert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen lønnes som administrasjonssjef (kode 1058) (kr. 615 900 – 860 300).

Ytterligere informasjon kan fås ved dekan Kari Kolstad, tlf. 67 23 26 04, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 18.08.2019

Søk stillingen