Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

2-årig stilling som prosjektleder, Open Arctic Research Index

Søknadsfrist: 28.04.2019

Om stillingen

Universitetsbiblioteket (UB) er en faglig serviceenhet ved universitetet. UB legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene og ønsker gjennom sine ulike avdelinger å bidra til videreutvikling innen forskning, utdanning og formidling.

Elektroniske tjenester, institusjonspublisering, undervisning ogannen formidlingsaktivitet utgjør viktige satsingsfelt for UB. For mer informasjon om organisasjonen,se: uit.no/ub

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Vi søker en medarbeider med erfaring fra å lede prosjekter, som kan kommunisere godt med så vel nasjonale som internasjonale fagmiljøer og som ønsker å bidra til en videreutvikling av Universitetsbibliotekets digitale tjenester. Det er en forutsetning med god forståelse av IT-systemer og samspillet mellom disse.

Du får jobbe med

Prosjektleder har det daglige ansvaret for gjennomføring av prosjektet «Polar Research Index», et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Polarinstitutt og UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet har som formål å gjøre resultater fra polar forskning, dvs. forskningsartikler og forskningsdata, mer synlige og lettere gjenfinnbare gjennom en felles søkeindeks som bygger på standardiserte, tverrfaglige metadata. Prosjektet skal bygge på kartlegging, erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjektet OpenARI – Open Arctic Research Index som ble gjennomført i perioden september 2018 – februar 2019, erfaringer fra UiTs tjeneste High North Research Documents samt på universitetsbibliotekets lange erfaring med den globale infrastrukturen for Open Access til forskningsresultater. Arbeidet organiseres som et prosjekt med en arbeidsgruppe bestående primært av personell fra UB med kompetanse på området, og gjennomføres i tett samarbeid med polarfaglige kompetansemiljøer på Norsk Polarinstitutt og på UiT.

Prosjektleder har ansvar for å knytte relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer og forskningsinfrastrukturer til prosjektet og etablere samarbeid med disse for å kunne utvikle en felles, global tjeneste for gjenfinning av åpne forskningsresultater.

Prosjektet skal bygge på kjent teknologi og grunnleggende ressurser og kompetanse vil være tilgjengelig for prosjektet. Men prosjektleder har ansvar for at gjøre tekniske plattformen til en attraktiv og nyttig tjeneste for forskere, samfunnet og interesserte i alminnelighet.

Prosjektleder må ha forskningserfaring, minimum doktorgrad, innen polarforskning. Svært gode kunnskaper i muntlig og skriftlig engelsk er en forutsetning. Det forutsettes også grunnleggende kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, kontaktskapende evner og utpreget sørvisinnstilling.

Kontaktinformasjon

Universitetsbiblioteket, Avdeling for publikumstjenester. Kontaktpersoner:

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en medarbeider som:

 • har evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • har sterk systemforståelse
 • er systematisk og strukturert i sitt arbeid
 • er tydelig i sin kommunikasjon og har gode samarbeidsevner
 • har god arbeidskapasitet
 • er utadvendt, fleksibel og sørvisinnstilt
 • er resultatorientert og har gjennomføringsevne
 • har kjennskap til sentrale tema innen forvaltning av forskningsdata

Du må ha:

 • Forskererfaring (minimum doktorgrad) i polarforskning
 • Svært gode kunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende kunnskaper (minimum sikker leseforståelse) i norsk eller annet skandinavisk språk
 • Erfaring med og god forståelse av IT-systemer og systemintegrasjon

Vi tilbyr

 • Spennende arbeid i Nord-Norges største fag- og forskningsbibliotek
 • Arbeidsoppgaver i et nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Vi legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen