Stilling:

Studieledere, fire nyopprettede faste stillinger

Søknadsfrist: 21.01.2019

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole - LDH - er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som et eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk våre nettsider www.ldh.no for nærmere informasjon.»

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er i vekst og utvikling. Vi omorganiserer og oppretter fire nye studielederstillinger; to i avdeling for bachelorutdanning i sykepleie (BiS) og to i avdeling for master-, etter- og videreutdanning (MEVU). De fire studielederne vil, sammen med instituttlederne, utgjøre et team som samarbeider innad og på tvers av utdanningsavdelingene for å sikre studentenes progresjon og utvikling gjennom de ulike utdanningsnivåene. Hver av studielederne vil få ansvar for utvikling, kvalitetsforbedring og operativ ledelse av utdanninger som svarer på samfunnets behov for sykepleie. Studieleder vil ha personalansvar for hver sin gruppe ansatte.

Vi søker initiativrike, selvstendige, tydelige og resultatorienterte kandidater med gode samarbeidsevner og faglig integritet. Det er mulig å søke på én eller flere av stillingene, søkere bes om å oppgi preferanser i søknaden.

Stilling 1 og 2: Studieledere i BiS

Stilling 1 med særlig ansvar for utvikling av praksisstudier som læringsmetode.

Stilling 2 med særlig ansvar for utvikling av teoretiske studier.

Stilling 3 og 4: Studieledere i MEVU

Stilling 3 med ansvarsområde knyttet til masterutdanningene.

Stilling 4 med ansvar for videreutdanninger og satsing på videreutvikling til masternivå. LDH utvider satsingen på etterutdanning med relevante og fleksible tilbud, og stilling 4 vil være sentral i dette arbeidet.

Stillingene rapporterer til instituttleder ved henholdsvis BiS og MEVU, og vil være del av en utvidet ledergruppe ved LDH.

Ansvarsområder

De fire studielederne vil, sammen med instituttlederne, utgjøre et team som samarbeider innad og på tvers av utdanningsavdelingene. Det foreligger en funksjonsbeskrivelse som fordeler lederansvar mellom institutt- og studieleder.

Studieleder vil få:

 • Medansvar for avdelingens strategiske ledelse
 • Operativt lederansvar for å realisere avdelingens handlingsplan, koordinere innen og mellom avdelinger, og implementere arbeidsprosesser i henhold til LDHs kvalitetssystem
 • Personalansvar for en definert gruppe ansatte

Kvalifikasjonskrav

 • Kompetanse innen personalledelse og/eller utdanningsledelse fra universitets- og høgskolesektoren eller annen relevant virksomhet
 • Kompetanse og engasjement for teknologi og e-helse
 • Autorisert sykepleier med relevant mastergrad
  • For stilling 4 kan også annen helsefaglig utdanning samt høyere kompetanse knyttet til pedagogikk være aktuelt. Søkere til denne stillingen må kunne ivareta relasjonsbygging med helse- og omsorgssektoren.
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode engelskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • Akademisk kompetanse på doktorgrads-/førstelektornivå
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Erfaring fra klinisk arbeid med pasientansvar

Egenskaper

 • Personlig egnethet for lederoppdraget
 • Evne til å tenke analytisk, strategisk, løsnings- og resultatorientert
 • Evne til å ta initiativ, bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristens utløp må følgende sendes elektronisk

 • Søknad
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Attester og vitnemål

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger
 • Ansettelse i IA-bedrift
 • Muligheter til forskning og utviklingsarbeid svarende til kompetanse og karriereplan

Tilsetting i stillinger vil bli foretatt etter en helhetsvurdering.

Øvrige opplysninger

Stillingene har stillingsbetegnelse studieleder med stillingskode 1473.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

• Bacheloravdelingen: Edith Roth Gjevjon, e-post [email protected], tlf. 47376809

• Master-, etter og videreutdanningene. Anne Lene Sørensen, e-post [email protected], tlf. 95827507

Søknadsfrist: 21.01.2019

Søk på stillingen her