Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Seksjonssjef - Seksjon for metoder

Søknadsfrist: 27.08.2019

I Seksjon for metoder er det ledig stilling som seksjonssjef. Seksjon for metoder har 28 ansatte, og har ansvaret for å følge opp SSBs metodestrategi, som gir retning for utvikling og bruk av statistiske metoder i SSB. Metodearbeidet ved seksjonen omfatter matematisk statistisk metode, spørreskjemametodikk, samt SSBs sentrale kvalitetsarbeid. Overfor brukerne skal metodearbeidet bidra til å underbygge tilliten til SSBs statistikk og analyser, gjennom systematisk dokumentasjon av kvaliteten i statistiske data og produkter. Metodeutvikling skal danne grunnlag for innhenting og utnytting av et variert spekter av datakilder til offisielt statistisk formål. Metodearbeidet skal bidra til å standardisere og effektivisere arbeidsprosessene i SSB og utvikle nye statistikkprodukter. Seksjonen er også ansvarlig for nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.
Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Som seksjonssjef vil du være en del av Avdeling for metodeutvikling og datainnsamlings lederteam og en brobygger mellom den vitenskapelige forankringen av statistiske metoder og statistikkproduksjonen i SSB.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og konkretisere SSBs metodestrategi og bidra til modernisering og effektivisering av SSBs statistikkproduksjon gjennom utvikling og implementering av beste metode
 • Prioritere, styre arbeidsoppgaver og lede medarbeiderne ved seksjonen
 • Legge til rette for godt fag- og utviklingsmiljø for metodearbeid i SSB
 • Bygge gode nettverk på tvers av fagmiljøer i og utenfor SSB.
 • Delta i relevante nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og fagfora
 • Delta i avdelingens lederteam

Kvalifikasjoner

 • Høy kompetanse innenfor statistisk metode, fortrinnsvis tilsvarende doktorgradsnivå
 • Ledererfaring
 • Ønskelig med internasjonal erfaring
 • Erfaring med offisiell statistikk er ønskelig
 • Erfaring med datafangstmetoder og kvalitetsarbeid er ønskelig
 • Gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Gode kunnskaper i norsk (skandinavisk), skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette tydelige mål, fatte beslutninger og følge opp arbeidet i seksjonen
 • Evner å lede og delegere arbeid på en måte som skaper motiverte, kompetente, engasjerte og leveransedyktige medarbeidere
 • Evne til å kommunisere og samarbeide med relevante kunder og brukere, samt utvikle gode kontakt- og samarbeidsflater for metodevirksomheten innad i SSB, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig
 • Nyskapende og drivende med evne til å utvikle virksomheten

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211) kr 731 400 - 950 400 etter kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

Ref. nr.: 19/932

Søk på stillingen

Kontaktinfo: