Ledig stilling ved NMBU

Internship - Seksjon for smådyrsykdommer

Søknadsfrist: 28.07.2019

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, er det ledig to 2-årige intern-stillinger, 82%.

Dette er et roterende opplæringsprogram (internship) og inngår i NMBU Smådyrklinikkens akuttvaktberedskap ved døgnvakt.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Som intern arbeider man under veiledning på dagtid og selvstendig ved kvelds-, helg- og nattarbeid i Smådyrklinikkens akuttvakt. Man deltar også i klinisk undervisning av veterinærstudenter.

Institutt for sports- og familiedyrmedisin har ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner; Seksjon for smådyrsykdommer, Seksjon for hestesykdommer og Seksjon for anestesi og radiologi. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av stipendiater, interns og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet.

Arbeidsoppgaver

Programmet begynner med en introduksjonsuke. Resterende program som går over 2 år, fordeles mellom avdeling for

 • Indremedisin
 • Kirurgi: bløtvev-, ortopedi og nevrokirurgi
 • Anestesi og analgesi
 • Akutt- og intensivmedisin
 • Bildediagnostikk
 • Frivillig valg av rotasjon ved oftalmologi, nevrologi, reproduksjon, klinisk patologi eller onkologi

En roterende intern har 4 nøkkeloppgaver:

1. Gjennomføre internship i smådyrsykdommer ved å arbeide sammen med spesialister og spesialistkandidater. Ved rotasjon gjennom de nevnte avdelinger vil en ta del i konsultasjoner, utredning og behandling av den enkelte pasient. Dette arbeidet vil bli utført under veiledning fra spesialist og spesialistkandidat. Det vil være daglig kasus-basert undervisning i tillegg til mer strukturerte kurstilbud

2. Klinisk arbeid med ansvar for egne pasienter ved å delta i en helkontinuerlig turnusordning

3. Ta vare på innlagte pasienter ved å delta i turnus og rotasjon ved de ulike avdelinger

4. Studentundervisning

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdannelse med norsk autorisasjon
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evner å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager
 • Motivasjon for undervisning

Det er ønskelig med:

 • Klinisk arbeidserfaring fra smådyrpraksis
 • Faglig nysgjerrighet og en sterk motivasjon for å utvikle veterinære ferdigheter, erfaring og kunnskap

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1020, Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 51-65 (NOK 456 400-583 900), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 28. juli 2019.

Søk stillingen