Stilling:

Rådgiver / førstekonsulent ved Senter for ung kunst og kultur

Søknadsfrist 27. september 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig for snarlig tiltredelse, ett til to 1-årige vikariater i 50-100% stilling som rådgiver/førstekonsulent. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

Fluks har som hovedoppgave å utvikle og administrere ulike kunst- og kulturprosjekter for barn og unge. Senteret driver på fast basis nettsamfunnet Trafo.no og talentutviklingsordningen Cultiva Ekspress. I tillegg har senteret ansvaret for gjennomføring av en rekke prosjekter i tidsavgrensede perioder som Platform Nord, MyMachine og Barnas Rutpluks. Mer info uia.no/fluks. Senteret er lokalisert på Fakultet for kunstfag og er i tett dialog med fagmiljøet der.

Kvalifikasjoner:

Fluks søker etter en person med bred kjennskap til kunst- og kulturfeltet, for prosjektledelse og administrativt arbeid.

For ansettelse som rådgiver kreves utdanning på masternivå og realkompetanse innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.

For ansettelse som førstekonsulent kreves høyere utdanning på minimum bachelornivå, samt relevant praksis. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om høyere utdanning på bachelornivå, liksom relevant høyere utdanning eventuelt kan kompensere for kravet om relevant praksis

Erfaring fra utvikling av kunstproduksjon, administrasjon og prosjektarbeid vektlegges.

Kjennskap med arbeid for barn og unge innen kunstfeltet er en fordel.

Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Søkeren må også ha gode generelle datakunnskaper; og være fortrolig med nettbaserte verktøy, gjerne med en særlig interesse for nettsamfunn og sosiale medier, og eventuelt design / interaksjonsdesign.

Det vil bli lagt vekt på egnethet til stillingen. Evne til selvstendig arbeid i tillegg til god samarbeidsevne er sentralt.

Vi tilbyr:

  • varierte arbeidsoppgaver i et kreativt arbeidsmiljø
  • utviklingsmuligheter i et miljø med tverrkunstnerisk tilsnitt
  • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 (rådgiver),kr 409 100 - 534 100 bto pr år eller kode 1408 (førstekonsulent), kr 381 100 – 464 800. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Ansettelsesråd for teknisk-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 27.09.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Leder av senteret, Inger Margrethe Stoveland, tlf. 38 14 23 60 mobil 976 85 482, e-post [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen