Stilling:

Førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning

Søknadsfrist 27. september 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Avdeling for lærerutdanning har 27 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 1800 lærerstudenter, har ansvar for koordinering og drift av praksis til studentene og har ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet,

Utdanningsdirektoratet og andre.

Stillingen vi lyser ut er delt mellom studieveiledning for barnehagelærerutdanningene og koordinering av praksis for barnehagelærerutdanningene. Stillingen rapporterer til underdirektør.

Arbeidsoppgaver:

 • studieveiledning for barnehagelærerutdanningene
 • informasjon og rekrutteringsarbeid for potensielle søkere.
 • kontakt med studenter og søkere både skriftlig og i møter.
 • gjennomføre samtaler med studenter om for eksempel progresjon i utdanningene
 • saksbehandle studentsaker som permisjonssøknader, godkjenning/innpassing av annen utdanning, overflytting mm.
 • drift og utvikling av praksis for studenter i barnehagelærerutdanningen
 • praksisforberedelse, oppfølging og evaluering av praksisperiodene

Kvalifikasjoner:

 • må ha relevant høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende
 • må kunne kommunisere godt på både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • søker bør ha erfaring med og evne til å veilede studenter og søkere
 • barnehagefaglig bakgrunn vil vektlegges
 • erfaring med bruk av digitale verktøy og administrative studentsystemer vektlegges

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner
 • stor arbeidskapasitet
 • være tillitsskapende i møtet med studentene
 • inneha en løsnings- og utviklingsorientert innstilling
 • nøyaktighet
 • strukturert
 • evne til å arbeide selvstendig og i team

Det vil bli lagt vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet i tilsettingen.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter
 • et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent, lønn kr. 415.100- 480.600 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Søknadsfrist: 27.09.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Underdirektør Anne Grete Lindeland, tlf. 38 14 11 90, mobil 916 08 309, e-post [email protected], eller
 • Studieleder Ingirid Geirsdatter Heald Kjær tlf. 38 14 12 75, mobil 481 18 926, e-post [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen