Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent - førstelinje (Det utdanningsvitenskapelige fakultet)

Søknadsfrist 19.11.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).


Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoil driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har for tiden ledig en midlertidig stilling (vikariat) som førstekonsulent, med mulighet for fast tilsetting i hele eller deler av stillingen fra 1. juli 2019. Stillingens arbeidsoppgaver vil være knyttet til førstelinjetjeneste og å gi administrativ støtte til instituttledelsen, studie- og forskningsadministrasjonen og øvrige ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Betjene instituttets resepsjon
 • Kontaktperson for ulike driftsoppgaver (nøkler, adgangskort, vedlikehold og rengjøring)
 • Innkjøp, rombestilling og posthåndtering
 • Ajourføring av lister og oversikter
 • Administrative oppgaver knyttet til bilagslønn
 • Konferanse- seminar- og kurshåndtering
 • Tilrettelegging av møter
 • Studie- og forskningsadministrative oppgaver og enklere saksbehandling

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Arbeidserfaring med dokumentert relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring med ulike dataverktøy
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Gode engelskkunnskaper vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra førstelinjetjeneste eller annen servicetjeneste vil bli tillagt vekt
 • Kjennskap til instituttets virksomhet vil være en fordel
 • Instituttet bruker arkivsystemet e-phorte, nettpubliseringsverktøyet Vortex, studentdatabasen Felles Studentsystem (FS), og UiOs timeplanleggingsverktøy (TP). Erfaring fra disse systemene vil telle positivt.

Personlige egenskaper

Vi søker en ansvarsbevisst person med god arbeidskapasitet som er serviceinnstilt og fleksibel. Du er nøyaktig og systematisk og kan arbeide selvstendig. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Varierte oppgaver i et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som førstekonsulent stillingstittel 1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 442 400 - 480 600, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen