Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førstekonsulent ved Senter for ung kunst og kultur (Fluks)

Søknadsfrist: 01.06.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 1-årig midlertidig 50 % stilling som førstekonsulent fra 01.08.19/tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fluks har som hovedoppgave å utvikle og administrere ulike kunst- og kulturprosjekter for barn og unge. Senteret driver på fast basis nettsamfunnet Trafo.no og talentutviklingsordningen Cultiva Ekspress. I tillegg har senteret ansvaret for gjennomføring av en rekke prosjekter i tidsavgrensede perioder: Platform Nord, MyMachine og Barnas Rutpluks. Mer informasjon på uia.no/fluks. Senteret er lokalisert på Fakultet for kunstfag og er i tett dialog med fagmiljøet der.

Arbeidsoppgaver

Stillingen knyttes spesielt opp til utvikling og finansiering av en ny fordelsordning for medlemmer på Trafo.no. Samt fundraising og nettverksbygging rundt enkeltprosjekt

 • planlegging og prosjektutvikling
 • fundraising / finansiering
 • nettverks- og møtevirksomhet
 • utarbeide samarbeidsavtaler
 • øvrig administrasjon

Nødvendige kvalifikasjoner

 • søkeren må ha utdanning på minimum bachelornivå. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet
 • formell kompetanse eller erfaring fra kunstadministrasjon, nettverksarbeid og prosjektutvikling vektlegges
 • søkeren må kunne relatere seg til yngre målgrupper, særlig ungdom og unge voksne
 • arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • kjennskap til kulturfeltet, ekstern finansiering/fundraising samt administrativt arbeid

Personlige egenskaper

Vi søker en utadvendt medarbeider, som trives i et hektisk miljø og som stimuleres av tverrfaglige prosjekt og kommunikasjon. Evne til selvstendig arbeid i tillegg til god samarbeidsevne står sentralt.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i et kreativt arbeidsmiljø.
 • utviklingsmuligheter i et miljø med tverrfaglig tilsnitt.
 • fleksibel arbeidstid.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent, lønn kr. 381 100 – 464 800 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 01.06.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen