Stilling:

Førstekonsulent i studieseksjonen (Undervisningsplanlegging)

Søknadsfrist 30. oktober 2018

Ved Det juridiske fakultet, studieseksjonen, er det ledig et 1-årig svangerskapsvikariat som undervisningsplanlegger i 100% stilling. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Det juridiske fakultetet har 20 ansatte i administrative stillinger, 60 ansatte i vitenskapelige stillinger, og om lag 850 studenter. Fakultetet har to administrative serviceenheter: Stabs- og forskningsseksjon, samt studieseksjon. Enhetene har ansvar for å yte service innenfor sine ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være knyttet til undervisningsplanlegging av masterstudiet i rettsvitenskap og det engelskspråklige masterprogrammet Law of the Sea. I tillegg har stillingen ansvar for seminarpåmelding og arbeidskrav. Andre administrative oppgaver kan påregnes. Undervisningsplanleggerstillingen innebærer ett tett samarbeid med vårt fagmiljø, våre studenter og øvrige enheter ved UiT.

For mer informasjon om fakultetet, se Det juridiske fakultet

Innholdet i stillingen vil kunne endres noe som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer.

Kvalifikasjoner:

  • Det kreves utdanning på hovedfag /masternivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis
  • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Stillingen stiller store krav til nøyaktighet og selvstendighet, samtidig som fleksibilitet og evne til samarbeid er nødvendige egenskaper
  • Gode kommunikasjonsevner

Vi ønsker en person som:

  • er selvstendig, effektiv, strukturert og løsningsorientert
  • har gode relasjons- og kommunikasjonsevner
  • er positiv og samarbeidsvillig
  • har høy motivasjon og interesse for jobben
  • evner å holde oversikt over mengder av informasjon, og samtidig ivareta detaljene.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til de områder som stillingen skal administrere og erfaringer med studieadministrativt arbeide. Det er ønskelig at den som ansettes i vikariatet har god administrativ IT-kompetanse og erfaring med studieadministrative verktøy som FS, Canvas og TP.

Stillingen lønnes iht. statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Det trekkes pliktig 2 % innskudd av brutto lønn til statenspersonskasse.

Nærmere opplysninger v/ seksjonsleder for studieseksjonen Kjersti Dahle, tlf 77 64 41 92, epost: [email protected]

Søknadsskjema sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

GenereltForespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å til rette legge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. 1 henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen