Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent, vikariat (Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning)

Søknadsfrist: 04.08.2019

Om stillingen

Stillingen er tilknyttet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) i Tromsø. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og har campus i Alta og Tromsø. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Instituttet driver undervisning og forskning innenfor lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Stillingen har kontorsted Tromsø

Arbeidsoppgaver

 • Studieadministrasjon knyttet til lærerutdanning og fagdidaktisk master
 • Timeplanlegging/rombooking
 • Ansvar for kontor og kontormøbler
 • Praktisk avvikling av eksamen
 • Bestilling og kontroll av kontorrekvisita
 • T-punkt for en rekke tjenester mot de ansatte (reisebestilling, konferansestøtte m.m.)
 • Avvikling av disputaser

Kvalifikasjonskrav

Det kreves høyere utdanning, minimum bachelor/cand.mag.

Vedkommende må kunne takle høyt arbeidstempo med mange ulike oppgaver. Vi legger vekt på personlig egnethet.

Den som ansattes, må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi ønsker deg som er god til å:

 • utvikle og innarbeide gode rutiner
 • arbeide selvstendig
 • holde deg oppdatert
 • ta tak i ting uoppfordret
 • forholde deg til mange ulike mennesker og arbeidsoppgaver
 • medvirke til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Lønn etter statens regulativ 1408 førstekonsulent. Det trekkes 2% pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Søkere som blir invitert til intervju, må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Generell informasjon

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Søk på stillingen