Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent, vikariat - Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 22.10.2019

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet er det ledig et halvt års vikariat som førstekonsulent.

Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 15 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av hjemmesiden www.jus.uit.no

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stillingens arbeidssted er Tromsø.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til studieadministrasjon av fakultetets studieprogram, med spesiell vekt på eksamensadministrasjon, herunder eksamensplanlegging, praktisk gjennomføring av eksamen og sensurarbeid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Kvalifikasjoner

Det kreves akademisk utdanning, minimum cand.mag/bachelorgrad. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende cand.mag./bachelorgrad.

Den som tilsettes må ha:

 • gode evner til samarbeid og til å jobbe selvstendig
 • god framstillingsevne på norsk, muntlig og skriftlig
 • en utpreget sørvisinnstilling
 • stor arbeidskapasitet
 • evne til systematisk og effektivt arbeid

Videre må den som tilsettes være resultat- og utviklingsorientert, vise initiativ og ha gjennomføringsevne.

Det er ønskelig med saksbehandlererfaring og kjennskap til elektronisk saksbehandlerverktøy.

Den som tilsettes bør også ha kjennskap til høyere utdanning.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode velferdsordninger

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen