Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent (studie) - Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

Søknadsfrist: 12.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig et ettårig vikariat som studiekonsulent. Vikariatet er tilknyttet Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) i halv stilling og Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) i den andre halvdelen.

Lønn etter statens regulativ i kode 1408, førstekonsulent. Fra bruttolønn trekkes det 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • studieadministrasjon og undervisningsplanlegging
 • eksamensadministrasjon
 • studentsørvis og studieveiledning
 • generell saksbehandling knyttet til studieforvaltning
 • støtte til vitenskapelige ansatte
 • informasjonsarbeid og publisering
 • deltaking i fakultetets/UiTs felles rekrutteringsarbeid.

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning, minimum bachelor/cand.mag. For å bli tilsatt i stillingen må søkeren ha relevant erfaring fra saksbehandling/administrasjon med gode IKT-kunnskaper.

Stillingen krever evne til konstruktivt samarbeid. Den som blir tilsatt må kunne arbeide selvstendig, være serviceinnstilt og fleksibel. Videre må søkeren kunne kommunisere godt og ha evne og lyst til å presentere universitetets studietilbud for større og mindre grupper.

Vedkommende må kunne takle høyt arbeidstempo med mange ulike oppgaver. Vi legger vekt på personlig egnethet.

Den som ansattes, må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen