Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Faste stillinger som førstekonsulent / seniorkonsulent i Fellestjenesten for variabel lønn og reise

Søknadsfrist: 30.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for organisasjon og økonomi, Seksjon for personal og organisasjon er det ledig 2 faste stillinger som førstekonsulent/seniorkonsulent med arbeidssted i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stillingene sorterer under den nyetablerte fellestjenesten variabel lønn og reise. Fellestjenesten leverer tjenester innenfor variabel lønn og reiseoppgjør til hele UiT. Fellestjenesten har også ansvar for utvikling av fagområdet, systemvedlikehold, faginformasjon på våre hjemmesider og veiledning/fagsupport til ansatte og studenter.

Arbeidsoppgaver

Vi søker engasjerte medarbeidere som ønsker å bidra innenfor følgende arbeidsoppgaver:

 • Attestasjon, registrering og utbetaling av variabel lønn (timelønn, honorar og oppgjør til selvstendig næringsdrivende)
 • Attestasjon, registrering og utbetaling av reiseregninger
 • Veiledning og fagsupport til ansatte, oppdragstakere og studenter
 • Generell saksbehandling innenfor fagområdet
 • Utvikling av fagområdet, herunder effektivisering og digitalisering

Fellestjenesten variabel lønn og reise er en av flere nyetablerte fellestjenester innenfor personaltjenesteområdet ved UiT. Den som tilsettes må regne med jobbe på tvers av fellestjenestene ved behov. Fellestjenesten er under etablering og vi digitaliserer tjenestene. Det kan derfor bli aktuelt med endringer innenfor stillingens arbeidsområde.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis som saksbehandler, kombinert med kurs, etter- og videreutdanning. Den som tilsettes må ha evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.Erfaring innenfor arbeidsområdet vil bli vektlagt. Kjennskap til systemene PagaWeb og/eller Unit4 Business World anses som en fordel.

Stillingene innebærer utstrakt samhandling med andre deler av organisasjonen. Vi søker nøyaktige, fleksible og serviceinnstilte medarbeidere med gode samarbeidsegenskaper. De som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Som medarbeider hos oss vil du jobbe sammen med dyktige kollegaer i et spennende fagmiljø som er under etablering.
 • Tjenestepensjon gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller kode 1363 seniorkonsulent, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen