Stilling:

Fast stilling som førstekonsulent tilknyttet Tromsøundersøkelsen

Søknadsfrist 26. desember 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet Tromsøundersøkelsen.

Institutt for samfunnsmedisin er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, og Arktisk helseforskning. Instituttet har rundt 200 ansatte. Arbeidsoppgavene i stillingen vil i hovedsak være knyttet til Tromsøundersøkelsen.

Tromsøundersøkelsen startet opp i 1974 og er Norges eldste og best besøkte befolkningsundersøkelse med unike forskningsdata fra 45 000 innbyggere i Tromsø kommune. Tromsøundersøkelsen er under oppbygging som egen driftsenhet. Driften omfatter kvalitetskontroll, lagring og forvalting av data og biologiske prøver, representasjon i og samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, forebyggende folkehelsearbeid, formidling, samfunnskontakt og brukermedvirkning. I tillegg kommer datainnsamlinger med 6-7 års mellomrom.

Arbeidsoppgaver

  • Koordinering av aktiviteter, råd og utvalg i Tromsøundersøkelsen
  • Svare på henvendelser fra deltakere og forskere
  • Saksbehandling av søknader til Tromsøundersøkelsen
  • Lederstøtte
  • Arbeid med opprettelse og vedlikehold av internkontroll og administrative rutiner
  • Øvrige administrative oppgaver må påregnes

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en serviceinnstilt og initiativrik teamarbeider med godt humør som liker å ta fatt på nye arbeids- og utviklingsoppgaver. Du må også være analytisk og arbeide systematisk, ha evne til å bidra i strategiske prosesser og kunne initiere og gjennomføre tiltak. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Gode samarbeidsevner er avgjørende og personlig egnethet vektlegges.

Det kreves høyere utdanning på bachelornivå. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang, relevant praksis som saksbehandler kombinert med kurs, etter- og videreutdanning. Videre vil saksbehandler-/administrativ erfaring vektlegges. Det er en fordel med kjennskap til universitetssektoren og god erfaring fra ulike dataverktøy.

Arbeidsvilkår

Vi kan tilby et godt og sosialt arbeidsmiljø i et dynamisk og sammensveiset team, fleksibel arbeidstid og gode utviklingsmuligheter.

Lønn etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Generelt

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen