Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Fast stilling som førstekonsulent i Seksjon for studieadministrasjon, Fellestjenesten for eksamen

Søknadsfrist: 18.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig en fast stilling som førstekonsulent i Fellestjenesten for eksamen. Stillingen er tilknyttet Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon, Seksjon for studieadministrasjon og har arbeidssted i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon er en del av administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet. Vi har rundt 140 ansatte og er delt inn i fem seksjoner med ansatte på flere studiesteder.

Seksjon for studieadministrasjon har 47 ansatte med ansvar for eksamen, opptak, studieadministrative systemer og juridiske tjenester. Seksjonen ledes av seksjonsleder Kjersti Dahle.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i Fellestjenesten for eksamen. Fellestjenesten skal gi tjenester til hele organisasjonen og vil ha ansatte lokalisert både i Administrasjonsbygget, på fakultetene og på alle campus.

Stillingenes ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være planlegging og praktisk gjennomføring av eksamen ved UiT. Stillingen vil ha et særlig ansvar for skoleeksamen og eksamenslokalene ved campus Tromsø. Annen eksamensadministrasjon vil også inngå i stillingen.

Innholdet i stillingen vil kunne endres noe som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer.

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på bachelornivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis. Det kreves god framstillingsevne på norsk.Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til/erfaring fra de arbeidsområder stillingen skal administrere.Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi søker etter en person som har stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig, systematisk og effektivt arbeid. Den rette kandidaten er løsningsorientert og kontaktskapende, og har stor omstillingsevne samt evne til å raskt kunne sette seg inn i nye oppgaver.

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Interessante arbeidsoppgaver
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Trening i arbeidstida
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Fra bruttolønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og karakterutskrift
  • attester og referanser med kontaktinformasjon

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen