Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

1-2 stillinger som førstekonsulent innen økonomi

Søknadsfrist: 16.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humanoira, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet) har 7 institutter og 4 sentre. Disse er lokalisert til Tromsø, Alta, Harstad og Kirkenes. Ved fakultetet er det om lag 630 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet har dessuten hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanningen.Ved HSL-fakultetets seksjon for økonomi og organisasjon er det ledig 1-2 stillinger som førstekonsulent innen økonomi, for en periode på ett år. Arbeidssted vil være Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingene vil inngå i seksjonens økonomistab som ivaretar oppgaver innenfor økonomistyring, regnskap og forvaltning av eksternfinansierte prosjekter. Hvilke oppgaver som konkret blir lagt til stillingen vil avhenge av søkernes kvalifikasjoner, men aktuelle oppgaver vil være:

  • Regnskapsarbeid og bilagsbehandling
  • Utarbeidelse av rekvisisjoner ved innkjøp og bestillinger
  • Økonomioppfølging av eksternt finansierte prosjekter
  • Bistand overfor institutt/enheter innen økonomiområdet
  • Andre økonomioppgaver

Det forventes også at stillingsinnehaveren bidrar til utvikling og effektivisering innenfor seksjonens arbeidsområder.

Den som tilsettes må også kunne ta del i tilgrensede oppgaver som ligger ved seksjonen. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes i takt med videreutvikling av seksjonen og fakultetet og som følge av administrative endringsprosesser ved universitetet.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves relevant utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen økonomi og administrasjon, men relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for utdanningskravet. God tall- og økonomiforståelse og evne til å sette seg inn i regelverk og elektroniske verktøy og systemer samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Relevant erfaring, kjennskap til UBW On! (Agresso) eller andre tilsvarende økonomisystem og god IT-kompetanse vil være en fordel, men også nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi søker etter medarbeidere som er serviceinnstilte, fleksible, effektive og systematiske og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Den som tilsettes må kunne arbeide både selvstendig og i team. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

- fleksibel arbeidstid

- trening i arbeidstiden

- gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Fra bruttolønn trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søknad sendes elektronisk via skjema på denne siden "Søk stillingen", og skal inneholde:

- søknadsbrev

- elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)

- 2-3 referanser med kontaktinformasjon

- vitnemål og attester (søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester)

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Seniorrådgiver Marit Nilsen, tlf. 77 64 65 13, e-post: eller
  • Ass. fakultetsdirektør Julia Holte Sempler, tlf. 77 64 68 17 e-post: [email protected]

Generell informasjon

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen